Was heißt »lieb« auf Schwedisch?

Das Adjektiv lieb lässt sich wie folgt von Deutsch auf Schwedisch übersetzen:

 • snäll
 • rar
 • älsvärd
 • bussig

Deutsch/Schwedische Beispielübersetzungen

Ich liebe Spielfilme.

Jag älskar film.

Eltern lieben ihre Kinder.

Föräldrar älskar sina barn.

Ich liebe sie.

Jag älskar henne.

Ich liebe euch.

Jag älskar er.

Ich liebe diesen Stuhl.

Jag älskar den här stolen.

Ich liebe dich nicht mehr.

Jag älskar dig inte längre.

Ich mag Rotwein viel lieber als Weißwein.

Jag tycker mycket mer om rött vin än vitt vin.

Jag tycker mycket mer om rödvin än vitt vin.

Jag tycker mycket mer om rött än vitt.

Ich liebe die Sonne.

Jag älskar solen.

Ich liebe meine Mama.

Jag älskar min mamma.

Ich liebe Schnee.

Jag älskar snö.

Die Menschen lieben die Freiheit.

Folk älskar frihet.

Ich liebe ihn.

Jag älskar honom.

Ich will in einer Welt leben, in der sich die Leute gegenseitig lieben.

Jag vill leva i en värld där människorna älskar varandra.

Jag vill leva i en värld där människorna älskar varann.

Welche Frucht magst du am liebsten?

Vilken frukt tycker du bäst om?

Ich liebe dich mehr als ihn.

Jag älskar dig mer än honom.

Ich mag lustige Filme lieber.

Jag tycker bättre om roliga filmer.

Ich liebe Arabisch.

Jag älskar arabiska.

Er würde lieber sterben, als jeden Morgen früh aufzustehen.

Han skulle hellre dö än att gå upp tidigt varje morgon.

Ich fahre lieber mit dem Zug als zu fliegen.

Jag föredrar att åka tåg framför att flyga.

Welches Tier magst du am liebsten?

Vilket djur gillar du mest?

Ich liebe Filme.

Jag älskar filmer.

Ich liebe Pferde.

Jag älskar hästar.

Ich liebe meine Freundinnen.

Jag älskar mina vänner.

Ich würde lieber ein Vogel als ein Fisch sein.

Jag skulle hellre vara en fågel än en fisk.

Ich liebe es, allein auszugehen.

Jag älskar att promenera ensam.

Wir lieben unsere Kunden.

Vi älskar våra kunder.

Die Wahrheit ist, dass ich dich liebe.

Sanningen är att jag älskar dig.

Ich liebe Kinder.

Jag älskar barn.

Ich liebe Spiele.

Jag älskar spel.

Jag älskar lekar.

Ich liebe die norwegische Sprache!

Jag älskar det norska språket!

Ich liebe ihre Tochter.

Jag älskar hennes dotter.

Ich liebe seine Tochter.

Jag älskar hans dotter.

Ich liebe dich.

Jag älskar dej.

Sage Maria, dass ich sie liebe!

Säg åt Mary att jag älskar henne.

Es ist nicht, weil ich ihn hasse, sondern weil ich ihn liebe.

Det är inte för att jag hatar honom, utan för att jag älskar honom.

Ich mag Kaffee lieber als schwarzen Tee.

Jag gillar kaffe mer än svart te.

Sie lieben ihre Kinder.

De älskar sina barn.

Ich hab dich lieb!

Jag har dig kär!

Ich liebe diese Stadt.

Jag älskar den här staden.

Jag älskar denna stad.

Ich liebe die Astronomie.

Jag älskar astronomi.

Auch ich liebe euch.

Jag älskar er också.

Även jag älskar er.

Ich liebe meine Mutter.

Jag älskar min mor.

Ich liebe Honig.

Jag älskar honung.

Ich möchte lieber nicht darüber reden.

Jag vill helst inte prata om det.

Wohin möchtest du am liebsten fahren?

Vart vill du helst åka?

Ich liebe sie trotzdem.

Jag älskar henne ändå.

Ich arbeite lieber allein.

Jag arbetar hellre ensam.

Jag jobbar hellre ensam.

Ich liebe niemanden.

Jag älskar ingen.

Wir gehen lieber zu Fuß.

Vi går hellre till fots.

Wir bewegen uns lieber auf Schusters Rappen.

Vi använder apostlahästarna i stället.

Ich liebe Bananen.

Jag älskar bananer.

Ich liebe Tiere. Ich habe zwei Hunde.

Jag älskar djur. Jag har två hundar.

Magst du lieber Hunde oder Katzen?

Föredrar du hundar eller katter?

Vad tycker du bättre om, hundar eller katter?

Ich liebe meinen Alltag.

Jag älskar min vardag.

Das ist lieb von dir!

Det är snällt av dig!

Det är bussigt av dig!

Ich liebe deinen deutschen Akzent.

Jag älskar din tyska brytning.

Ich liebe Bier.

Jag älskar öl.

Ich beschloss, ihm zu sagen, dass ich ihn liebe.

Jag beslutade mig för att berätta för honom att jag älskar honom.

Jag beslöt att säga honom att jag älskar honom.

Ich liebe Folgen, in denen Tom vorkommt.

Jag älskar avsnitt som Tom förekommer i.

Ich liebe diese Firma.

Jag älskar det här företaget.

Frankreich, ich liebe dich!

Frankrike, jag älskar dig!

Ich liebe Maria.

Jag älskar Maria.

Affen lieben Bananen.

Apor gillar bananer.

Er sagte, er liebe mich.

Han sa att han älskade mig.

„Ich liebe dich, Maria!“ – „Ich dich aber nicht.“

"Jag älskar dig, Mary." "Men jag älskar inte dig."

Ich liebe meine Katze.

Jag älskar min katt.

Ich liebe Ziegenkäse.

Jag älskar getost.

Ich persönlich trinke lieber Bier als Whisky.

Personligen föredrar jag öl framför whisky.

Sei so lieb und wasch dir die Hände!

Var snäll och tvätta händerna.

Ich liebe meine Stadt.

Jag älskar min stad.

Ich liebe deine Stimme.

Jag älskar din röst.

Ich liebe Ihre Stimme.

Jag älskar hennes röst.

Eichhörnchen lieben Eicheln.

Ekorrar älskar ekollon.

Ich hab’ dich lieb, Papa!

Jag älskar dig, pappa.

Ich spreche lieber Deutsch.

Jag föredrar att prata på tyska.

Ich liebe Linsensuppe.

Jag älskar linssoppa.

Ich liebe die Berge.

Jag älskar bergen.

Synonyme

an­spre­chend:
anslående
tilltalande
be­hut­sam:
aktsam
varlig
varsam
brav:
god
folg­sam:
lydig
füg­sam:
foglig
ge­fü­gig:
foglig
ge­schätzt:
aktad
uppskattad
kon­zi­li­ant:
konciliant
konsiliant
lie­be­voll:
kärleksfull
nett:
snygg
trevlig
rei­zend:
förtjusande
sacht:
sakta
sanft:
mild
mjuk
sym­pa­thisch:
sympatisk
teu­er:
dyr
um­gäng­lich:
sällskaplig
zärt­lich:
smeksam
zart:
späd

Sinnverwandte Wörter

freund­lich:
vänlig
gern:
gärna
ger­ne:
gärna

Antonyme

auf­müp­fig:
bångstyrig
upprorisk
uppstudsig
bö­se:
elak
ond
ge­häs­sig:
elak
gemen
hätsk

Schwedische Beispielsätze

 • Var snäll och vänta i fem minuter.

 • Var snäll och stäng av teven.

 • Var snäll mot henne.

 • Var snäll och väck mig klockan sex i morgon bitti.

 • Var snäll och påminn mig om jag glömmer bort.

 • Var snäll och avbryt mig inte.

 • Var snäll och översätt den här meningen till valfritt språk.

 • Liisa försökte se snäll och menlös ut.

 • Jag kan vara snäll.

 • Sätt dig inte på den bänken, är du snäll.

 • Var snäll och sätt på er skorna.

 • Var snäll och duka.

 • Var snäll och sätt er inte på den här bänken.

 • Var snäll och skriv ner din adress.

 • Var snäll och öppna munnen stort.

 • Var snäll och håll mun på er!

 • Var snäll och håll mun!

 • Var snäll och ta av er skorna.

 • Var snäll och kasta bollen.

 • Var snäll och kolla i skåpet, översta hyllan.

Lieb übersetzt in weiteren Sprachen:

Quellen:
 1. [Übersetzungen] Wiktionary-Autoren: lieb. In: Wiktionary – Das freie Wörterbuch, 2023, [online] de.wiktionary.org, CC BY-SA 3.0
 2. [Thesaurus] OpenThesaurus-User: lieb. In: OpenThesaurus – Das freie Wörterbuch für Synonyme, 2024, [online] openthesaurus.de, CC BY-SA 4.0
 3. [Satzbeispiele] User-generated content: Satz Nr. 330599, 338310, 362646, 376096, 394169, 522617, 530557, 567160, 651400, 753699, 782128, 782574, 850863, 924183, 924860, 940766, 1211691, 1215475, 1215488, 1239170, 1314479, 1331168, 1410991, 1603077, 1611833, 1690659, 1797783, 1803195, 1842021, 1895061, 1932830, 1932831, 2075858, 2088367, 2146121, 2201071, 2208930, 2435852, 2561265, 2633995, 2700065, 2731222, 2751473, 3236986, 3236990, 3248682, 3261186, 3340442, 3440956, 3442825, 3481681, 3518234, 3670828, 3689339, 3871630, 4061465, 4527045, 4706705, 5328713, 5547262, 6316434, 6644194, 7260811, 7364538, 7366341, 7813992, 7813996, 7817472, 8098167, 8358643, 8438083, 8438084, 8910138, 10053656, 11806640, 12003330, 12300452, 409744, 891149, 926207, 1141851, 2029360, 2280245, 2775969, 2888696, 4345829, 8388228, 8413526, 8904782, 8944997, 9990585, 9991009, 9991014, 9991017, 10857135, 10857210 & 10857216. In: tatoeba.org, CC BY 2.0 FR