Was heißt »Jahr« auf Finnisch?

Das Substantiv Jahr lässt sich wie folgt von Deutsch auf Finnisch übersetzen:

  • vuosi

Deutsch/Finnische Beispielübersetzungen

Ich habe in der Schule drei Jahre und auf der Universität zwei Jahre Deutsch gelernt.

Olen lukenut saksaa koulussa kolme ja yliopistossa kaksi vuotta.

Es wäre lustig zu sehen, wie die Dinge sich im Lauf der Jahre ändern.

Olisi hauska nähdä, miten asiat tulevat vuosien saatossa muuttumaan.

Die Fabrik wurde vor 10 Jahren geschlossen.

Tehdas suljettiin 10 vuotta sitten.

Ich bin jetzt 30 Jahre alt.

Olen nyt 30-vuotias.

Der Junge wurde von der Musikschule verwiesen, als er zwölf Jahre alt war.

Poika erotettiin musiikkikoulusta, kun hän oli kaksitoistavuotias.

Unser Auto ist drei Jahre älter als deins.

Automme on kolme vuotta vanhempi kuin teidän.

Die erste Jahreszeit im Jahr ist der Frühling.

Ensimmäinen vuodenaika on kevät.

April ist der vierte Monat im Jahr.

Huhtikuu on vuoden neljäs kuukausi.

Nächsten April wohnen wir seit zwei Jahren hier.

Ensi huhtikuussa olemme asuneet täällä kaksi vuotta.

Mein Großvater ist 90 Jahre alt und sehr gesund.

Isoisäni on 90-vuotias ja hyvissä voimissa.

Taro ist vor zwei Jahren gestorben.

Taro kuoli kaksi vuotta sitten.

Weißt du nicht, dass er seit zwei Jahren tot ist?

Etkö tiedä, että hän kuoli kaksi vuotta sitten?

Die Zahl der Menschen, die diese Stadt besichtigen, nimmt jedes Jahr zu.

Siinä kaupungissa kävijöiden luku kasvaa vuosittain.

Sam ist zwei Jahre jünger als Tom.

Sami on Tomia kaksi vuotta nuorempi.

Sami on kaksi vuotta nuorempi kuin Tom.

Ich begann letztes Jahr, für diese Firma zu arbeiten.

Aloitin tässä firmassa viime vuonna.

Ein Jahr hat zwölf Monate.

Vuodessa on kaksitoista kuukautta.

Sein Sohn ist acht Jahre alt.

Hänen poikansa on kahdeksanvuotias.

Hänen poikansa on kahdeksan vuotta vanha.

Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember sind die zwölf Monate eines Jahres.

Tammikuu, helmikuu, maaliskuu, huhtikuu, toukokuu, kesäkuu, heinäkuu, elokuu, syyskuu, lokakuu, marraskuu ja joulukuu ovat vuoden kaksitoista kuukautta.

Ich habe noch ein Jahr Gymnasium vor mir.

Minulla on jäljellä vielä yksi vuosi lukiossa.

Glückliches neues Jahr!

Hyvää uutta vuotta!

Die Normannen eroberten England im Jahre 1066.

Normannit valloittivat Englannin vuonna 1066.

Wie viele Weihnachtskarten hast du letztes Jahr geschrieben?

Kuinka monta joulukorttia kirjoitit viime vuonna?

Er ist letztes Jahr an Krebs gestorben.

Hän kuoli syöpään viime vuonna.

Vor drei Jahren wurde er krank.

Hän sairastui kolme vuotta sitten.

Niemand kann zweihundert Jahre leben.

Kukaan ei voi elää kahtasataa vuotta.

Der Alkoholkonsum steigt mit jedem Jahr.

Alkoholin käyttö lisääntyy joka vuosi.

Sie machte den Magister vor drei Jahren.

Hän suoritti maisterin tutkinnon kolme vuotta sitten.

Mit dir ist das ganze Jahr über Sommer.

Sinun kanssa on kesä vuoden ympäri.

Fünf Jahre später brach Krieg aus.

Viisi vuotta myöhemmin syttyi sota.

Muiriel ist jetzt zwanzig Jahre alt.

Muiriel on nyt kaksikymmentä.

Muiriel on nyt kaksikymmentävuotias.

Muiriel on nyt 20.

Treffen wir uns in zwei Jahren.

Tavataan taas kahden vuoden päästä.

Nähdään kahden vuoden päästä.

Sein Englisch ist nicht so schlecht, wenn man bedenkt, dass er es erst seit zwei Jahren lernt.

Hänen englantinsa ei ole huonoa, kun ottaa huomioon, että hän on opiskellut sitä vasta kaksi vuotta.

Ich bin drei Jahre jünger als du.

Olen kolme vuotta nuorempi kuin sinä.

Ich glaube, sie ist 40 Jahre alt.

Luulen, että hän on neljäkymmentä vuotta.

Mein ungewöhnlich gut gearbeiteter Turnschuh hielt fünf Jahre - sein Kollege nicht.

Minun epätavallisen hyvin valmistettu lenkkarini kesti viisi vuotta. Sen pari ei kestänyt.

Die Brücke wurde in zwei Jahren gebaut.

Silta rakennettiin kahden vuoden sisällä.

Ich war neun Jahre alt, als ich meine Mutter fragte, ob es den Weihnachtsmann wirklich gibt.

Olin yhdeksänvuotias kun kysyin äidiltäni onko joulupukki oikeasti olemassa.

Ich bin vierzig Jahre alt.

Olen neljänkymmenen.

Das sogenannte Tausendjährige Reich dauerte nur zwölf Jahre.

Niin sanottu tuhatvuotinen valtakunta kesti vain kaksitoista vuotta.

Ich habe hier zehn Jahre lang gearbeitet.

Olen työskennellyt täällä kymmenen vuotta.

Der Kirschbaum blüht dieses Jahr früher als sonst.

Kirsikkapuu kukkii tänä vuonna tavallista aikaisemmin.

Der letzte Sommer war außergewöhnlich kalt und die Reisernte war die schlechteste in zehn Jahren.

Viime kesä oli harvinaisen kylmä, ja riisisato oli huonoin kymmeneen vuoteen.

Plutonium-239 hat eine Halbwertszeit von 24100 Jahren.

Plutonium 239:n puoliintumisaika on 24100 vuotta.

Fünfzig Jahre und kein bisschen leiser.

Viisikymppinen eikä yhtään hiljaisempi.

Sie ist seit ungefähr zwei Jahren mit ihm zusammen.

He ovat olleet yhdessä noin kaksi vuotta.

Nächstes Jahr beginnen wir unser Studium.

Ensi vuonna aloitamme collegen.

Die letzten zehn Jahre ihres Lebens waren eine Tortur.

Viimeiset kymmenen vuotta elämästään olivat yhtä kidutusta.

Du hast dieses Jahr gewaltige Fortschritte in Englisch gemacht.

Olet edistynyt valtavasti englannin kielen opinnoissasi tänä vuonna.

Nächstes Jahr will ich Chinesisch lernen.

Haluan ensi vuonna oppia kiinaa.

Bist du 10 Jahre alt?

Oletko kymmenen vuotta vanha?

Der Zweite Weltkrieg endete im Jahre 1945.

Toinen maailmansota päättyi vuonna 1945.

Toinen maailmansota loppui vuonna 1945.

Sie ist fünf Jahre jünger als er.

Hän on häntä viisi vuotta nuorempi.

Es sind genau fünf Jahre her, seit ich hier herkam.

Tänne tulostani on päivälleen viisi vuotta.

Erfahrungen macht man gewiss jeden Tag. Zur Einsicht kommt man vielleicht zweimal im Jahr, zur wahren Erkenntnis allenfalls einmal im Leben.

Kokemuksia keräämme tiettävästi joka päivä. Oivalluksia syntyy ehkä kaksi kertaa vuodessa, todellinen ymmärrys kuitenkin vain kerran elämässä.

Tom ist 30 Jahre alt.

Tom on kolmekymmentä vuotta vanha.

Der Boykott dauerte etwas mehr als ein Jahr.

Boikotti kesti vähän yli vuoden.

Mein Vorsatz fürs neue Jahr ist es, Okarina spielen zu lernen.

Uudenvuodenlupaukseni on opetella soittamaan okarinaa.

Ich habe das Rauchen vor einem Jahr aufgegeben.

Lopetin tupakoinnin vuosi sitten.

Ich bin mit Tom schon seit langen Jahren befreundet.

Tom on minun ystäväni monen vuoden takaa.

Olemme olleet Tomin kanssa ystäviä vuosia.

Olemme olleet Tomin kanssa ystäviä monta vuotta.

Mein Onkel lebte viele Jahre im Ausland.

Setäni asui monta vuotta ulkomailla.

Er sagt, dass er in den letzten Jahren nicht erkältet war.

Hän sanoo, ettei ole vilustunut kertaakaan viime vuosina.

Letztes Jahr war der April der wärmste Monat.

Viime vuonna huhtikuu oli lämpimin kuukausi.

Ich versprach ihnen hundert Griwna im Jahr.

Lupasin antaa heille sata grivnaa vuodessa.

Es ist schon zehn Jahre her, dass wir geheiratet haben.

Siitä on jo kymmenen vuotta, kun menimme naimisiin.

Ich möchte danksagen für eine fantastische Zusammenarbeit über viele Jahre.

Haluaisin kiittää uskomattoman hienosta yhteistyöstä useiden vuosien ajalta.

Ich bin sicher, dass ich sie vor zwei Jahren getroffen habe.

Olen varma, että tapasin hänet kaksi vuotta sitten.

Ich habe diese Jeansjacke 15 Jahre getragen.

Olen pitänyt tätä farkkutakkia 15 vuotta.

Wir gehen jedes Jahr in einer Gruppe zum Pilzesammeln.

Käymme joka vuosi porukalla sienestämässä.

Ein Jahr später wurde Paul geboren.

Vuotta myöhemmin Paul syntyi.

Drei Jahre sind, finde ich, eine lange Zeit.

Mielestäni kolme vuotta on pitkä aika.

Er brauchte ein halbes Jahr um Finnisch verstehen zu können.

Hän oppi ymmärtämään suomea puolessa vuodessa.

Ich habe ihn vor drei Jahren getroffen.

Tapasin hänet kolme vuotta sitten.

Ich habe das letzte Jahr in Boston verbracht.

Vietin viime vuoden Bostonissa.

Ihr jüngstes Kind ist fünf Jahre alt.

Hänen nuorimmaisinsa on viisivuotias.

Er wird morgen sechs Jahre alt.

Hän täyttää huomenna kuusi vuotta.

Kim ist vier Jahre älter als ich.

Kim on neljä vuotta minua vanhempi.

Nächstes Jahr reise ich nach Hawaii.

Ensi vuonna matkustan Havaijille.

Jedes Jahr gibt es viele Unfälle.

Joka vuosi tapahtuu paljon onnettomuuksia.

Liisa hat schon 65 Jahre auf dem Buckel.

Liisalla on jo 65 vuotta hartioillaan.

Du konntest mit zwei Jahren bis zehn zählen.

Osasit laskea kymmeneen kaksi vuotiaana.

Letztes Jahr wohnte ich mit David zusammen.

Viime vuonna asuin yhdessä Davidin kanssa.

Tom ist drei Jahre jünger als du, oder?

Tom on kolme vuotta nuorempi kuin sinä, vai?

Tom wird dieses Jahr dreißig.

Tom täyttää tänä vuonna kolmekymmentä.

Tom war dreißig Jahre alt, als er starb.

Tom oli kolmekymmentä, kun hän kuoli.

In Japan ist man mit zwanzig Jahren vor dem Gesetz erwachsen.

Japanissa ihmisistä tulee lain mukaan täysi-ikäisiä kaksikymmentävuotiaina.

Japanissa ihmisistä tulee lain mukaan täysi-ikäisiä, kun he täyttävät kaksikymmentä.

Japanissa ihmisistä tulee laillisesti täysi-ikäisiä kaksikymmentävuotiaina.

Japanissa ihmisistä tulee laillisesti täysi-ikäisiä, kun he täyttävät kaksikymmentä.

Tom starb im vergangenen Jahr.

Tom kuoli viime vuonna.

Nach ihrem Äußeren zu urteilen, ist sie mindestens fünfzig Jahre alt.

Ulkonäöstä päätellen luulen, että hän on vähintään 50-vuotias.

Er kam vor sieben Jahren nach Japan.

Hän tuli Japaniin seitsemän vuotta sitten.

Tom starb vor zehn Jahren im Gefängnis.

Tom kuoli vankilassa kymmenen vuotta sitten.

Mein erstes Kind kam im letzten Jahr zur Welt.

Ensimmäinen lapseni syntyi viime vuonna.

Ich denke darüber nach, nächstes Jahr in Amerika ein Auslandsstudium zu machen.

Harkitsen meneväni ensi vuonna Amerikkaan opiskelijavaihtoon.

Meine Schwester wird im nächsten Sommer dreizehn Jahre alt.

Sisareni tulee olemaan kolmentoista ensi kesänä.

Sie sind vor einem Jahr umgezogen.

He muuttivat vuosi sitten.

Nächstes Jahr werde ich in Osaka arbeiten.

Ensi vuonna työskentelen Osakassa.

Laurie ist zwanzig Jahre alt.

Laurie on 20-vuotias.

Tom wird übermorgen 13 Jahre alt.

Tomi täyttää ylihuomenna 13 vuotta.

Ein Lichtjahr ist die Entfernung, die das Licht in einem Jahr zurücklegt: 9,5 Billionen (9,5 ⋅ 10¹²) km.

Valovuosi on matka, jonka valo kulkee vuodessa. Se on 9,5 biljoonaa (9 500 000 000 000) kilometriä.

Marias leibliche Mutter starb vor fünf Jahren an den Folgen ihres Alkoholkonsums.

Marin biologinen äiti kuoli viisi vuotta sitten alkoholin kulutuksensa takia.

Dieser Arbeitstisch ist nur eine Notlösung. Andererseits war die bisherige sogenannte Notlösung sechs Jahre lang in Gebrauch …

Tämä työpöytä on vain tilapäinen ratkaisu. Toisaalta edellinen niin sanottu tilapäisratkaisu oli käytössä kuusi vuotta…

Der kleine Hund wurde über 17 Jahre alt.

Pieni koira eli yli 17-vuotiaaksi.

Synonyme

Ka­len­der­jahr:
kalenterivuosi

Übergeordnete Begriffe

Da­tum:
päiväys
Zeit­ein­heit:
aikayksikkö

Untergeordnete Begriffe

Bau­jahr:
rakennusvuosi
valmistusvuosi
Früh­jahr:
kevät
Ka­len­der­jahr:
kalenterivuosi
Kir­chen­jahr:
kirkkovuosi
Mi­nu­te:
minuutti
Mo­nat:
kuukausi
Neu­jahr:
uudenvuodenpäivä
Schalt­jahr:
karkausvuosi
Se­kun­de:
sekunti
Stun­de:
tunti
Tag:
päivä
Wo­che:
viikko

Jahr übersetzt in weiteren Sprachen:

Quellen:
  1. [Übersetzungen] Wiktionary-Autoren: Jahr. In: Wiktionary – Das freie Wörterbuch, 2024, [online] de.wiktionary.org, CC BY-SA 3.0
  2. [Thesaurus] OpenThesaurus-User: Jahr. In: OpenThesaurus – Das freie Wörterbuch für Synonyme, 2024, [online] openthesaurus.de, CC BY-SA 4.0
  3. [Satzbeispiele] User-generated content: Satz Nr. 1044154, 403, 362199, 369978, 370311, 371751, 395148, 396848, 398891, 414284, 414304, 421852, 423324, 435165, 445919, 449003, 517015, 620640, 631489, 666630, 679418, 684736, 691225, 747014, 750309, 801493, 809352, 828715, 876518, 902975, 905486, 927080, 927979, 928639, 933994, 948797, 1002876, 1053117, 1091616, 1107732, 1159299, 1204058, 1215634, 1226014, 1391147, 1409497, 1471598, 1520992, 1586843, 1609807, 1755869, 1787615, 1838506, 1906720, 1938404, 2002980, 2062408, 2085161, 2107810, 2183926, 2184067, 2187843, 2195675, 2195754, 2227479, 2228932, 2297688, 2338765, 2354130, 2395908, 2484530, 2656136, 2661925, 2716925, 2733444, 2819835, 2827960, 2919167, 2929998, 2935488, 3014534, 3095032, 3211499, 3222824, 3263523, 3268203, 3300200, 3314224, 3315625, 3317881, 3327573, 3332005, 3337546, 3452137, 6462497, 8646225, 9689775, 10316562, 10780443 & 10904980. In: tatoeba.org, CC BY 2.0 FR