Was heißt »Stra­ße« auf Schwedisch?

Das Substantiv »Stra­ße« (auch: Strasse) lässt sich wie folgt von Deutsch auf Schwedisch übersetzen:

 • väg

Deutsch/Schwedische Beispielübersetzungen

Wie heißt diese Straße?

Vad heter den här gatan?

Sie überquerte die Straße.

Hon korsade gatan.

Auf dieser Straße darf man nicht parken.

På denna gata får man inte parkera.

Auf dieser Straße gilt ein Parkverbot.

Du får inte parkera bilen på denna gata.

På denna gata gäller ett parkeringsförbud.

Du solltest dich auf die Straße konzentrieren, während du fährst.

Du borde koncentrera dig på vägen när du kör.

Ich habe sie gerade auf der Straße getroffen.

Jag träffade just henne på gatan.

Jag träffade precis henne på gatan.

Jag träffade henne precis på gatan.

Die Straße verläuft am Fluss entlang.

Gatan löper längs floden.

Das Wasser überflutete die Straßen.

Vattnet översvämmade gatorna.

Im vergangenen Jahr wurde ein Mieter aus dem Haus nebenan auf die Straße gesetzt.

Förra året avhystes en hyresgäst i huset här bredvid.

Tom hat auf der Straße einen Hundertdollarschein gefunden.

Tom hittade en hundradollarssedel på gatan.

Folge dieser Straße bis zur dritten Ampel. Dort biege dann rechts ab.

Följ den här vägen till det tredje trafikljuset. Där svänger du höger.

Antonyme

Bür­ger­steig:
gångbana
gångstig
gångväg
trottoar
Gas­se:
gränd
Geh­weg:
trottoar
Pfad:
stig
stråt
Platz:
plats
torg
Weg:
stig

Schwedische Beispielsätze

 • Orkanen Sandy är på väg.

 • Ett enormt monster är på väg ned från berget.

 • Vart är du på väg?

 • väg till Stockholm gjorde de en avstickare till Västerås.

 • Jag är på väg.

 • Hon är på väg.

 • Jag är redan på väg.

 • Polisen är på väg.

 • Tom är på väg hem.

 • Hon var på väg till skolan.

 • Tom är på väg till arbetet.

 • Tom är på väg till jobbet.

 • Jag är på väg till sjukhuset.

 • Hon är på väg till Thailand.

 • Jag träffade Yoko på väg till teatern.

 • Tom hämtar mig varje morgon på väg till jobbet.

 • Tom plockar upp mig varje morgon på väg till jobbet.

 • Hjälp är på väg.

 • Polis är på väg.

 • Är du på väg till stationen?

Übergeordnete Begriffe

Ver­kehrs­weg:
kommunikationsled
trafikled
Was­ser­weg:
vattenväg

Untergeordnete Begriffe

Al­lee:
allé
Amei­sen­stra­ße:
myrstig
myrväg
Au­to­bahn:
motorväg
Ban­kett:
bankett
galamiddag
Bos­po­rus:
Bosporen
Dorf­stra­ße:
bygata
byväg
Durch­gangs­stra­ße:
genomfartsled
genomfartsväg
Ein­bahn­stra­ße:
enkelriktad gata
Fahr­bahn:
körbana
Haupt­stra­ße:
huvudgata
huvudled
huvudväg
Land­stra­ße:
landsväg
Ma­gel­lan­stra­ße:
Magalhães sund
Magellans sund
Milch­stra­ße:
Vintergatan
Pass­stra­ße:
passövergång
passväg
Sack­gas­se:
återvändsgränd
Schnell­stra­ße:
motortrafikled
motorväg

Straße übersetzt in weiteren Sprachen:

Quellen:
 1. [Übersetzungen] Wiktionary-Autoren: Straße. In: Wiktionary – Das freie Wörterbuch, 2023, [online] de.wiktionary.org, CC BY-SA 3.0
 2. [Beispielübersetzungen] User-generated content: Satz Nr. 429058, 541845, 1255029, 1255030, 1684243, 1832971, 1920950, 2290084, 2334927, 2930638, 5581021, 1964863, 1979040, 2090812, 2514354, 3720309, 5941131, 5941136, 5941137, 5941140, 5941143, 5941145, 5941146, 5941148, 5941151, 5941154, 5941159, 5941160, 7109487, 7109488 & 7109489. In: tatoeba.org, CC BY 2.0 FR