Was heißt »Lie­be« auf Schwedisch?

Das Substantiv Lie­be lässt sich wie folgt von Deutsch auf Schwedisch übersetzen:

 • kärlek
 • sex
 • kärleksaffär

Deutsch/Schwedische Beispielübersetzungen

Kinder brauchen Liebe.

Barn behöver kärlek.

Liebe ist blind.

Kärleken är blind.

Lieben Sie mich?

Älskar du mig?

Das war der Beginn einer großen Liebe.

Det var början på en stor kärlek.

Ich halte dies für ein Zeichen der Liebe.

Jag tar det som ett tecken på kärlek.

Liebe Kinder haben viele Namen.

Kära barn har många namn.

Wir alle brauchen Liebe.

Vi behöver alla kärlek.

Alla behöver vi kärlek.

Synonyme

Bei­schlaf:
samlag
Bin­dung:
bindning
förbindelse
legato
relation
Hin­ga­be:
hängivelse
hängivenhet
Ko­i­tus:
coitus
Lei­den­schaft:
lidelse
passion
Nei­gung:
böjning
krökning
lutning
sluttning

Antonyme

Ab­nei­gung:
antipati
aversion
avsmak
motvilja
Ekel:
äckel
leda
Hass:
hat

Schwedische Beispielsätze

 • Var snäll och väck mig klockan sex i morgon bitti.

 • I dag har jag tillryggalagt sex kilometer.

 • En, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, tio.

 • Tom dricker sex koppar kaffe om dagen.

 • Vänta sex timmar!

 • Vänta i sex timmar!

 • Jag kommer hem senast klockan sex.

 • Denna mening består av sex ord.

 • Tom äter frukost varje morgon klockan sex.

Übergeordnete Begriffe

Emo­ti­on:
emotion
sinnesrörelse
Ge­fühl:
känsla

Untergeordnete Begriffe

Frei­heits­lie­be:
frihetskärlek
Hass­lie­be:
hatkärlek
Men­schen­lie­be:
människokärlek
Mut­ter­lie­be:
moderskärlek
Nächs­ten­lie­be:
kärlek till nästan
Va­ter­lie­be:
faderskärlek
Vor­lie­be:
förkärlek

Lie­be übersetzt in weiteren Sprachen:

Quellen:
 1. [Übersetzungen] Wiktionary-Autoren: Liebe. In: Wiktionary – Das freie Wörterbuch, 2023, [online] de.wiktionary.org, CC BY-SA 3.0
 2. [Thesaurus] OpenThesaurus-User: Liebe. In: OpenThesaurus – Das freie Wörterbuch für Synonyme, 2023, [online] openthesaurus.de, CC BY-SA 4.0
 3. [Satzbeispiele] User-generated content: Satz Nr. 139111, 1002786, 1341156, 1657065, 2042416, 2081796, 5775213, 1141851, 2181467, 3840549, 5882530, 5941197, 5941198, 8421720, 10618998 & 10948932. In: tatoeba.org, CC BY 2.0 FR