Was heißt »Lie­be« auf Polnisch?

Das Substantiv Lie­be lässt sich wie folgt von Deutsch auf Polnisch übersetzen:

  • miłość (weiblich)

Deutsch/Polnische Beispielübersetzungen

Kinder brauchen Liebe.

Dzieci potrzebują miłości.

Der Junge, den ich liebe, erwidert meine Liebe nicht.

Chłopak, którego kocham, nie kocha mnie.

Es war keine echte Liebe.

To nie była prawdziwa miłość.

Du bist die Liebe meines Lebens.

Jesteś miłością mego życia.

Stärker als der Tod ist die Liebe.

Miłość jest silniejsza od śmierci.

Meine Liebe, biete doch den Gästen Kaffee an!

Moja kochana, zaproponuj gościom kawę.

Sie beweisen sich ihre Liebe durch Umarmungen.

Okazują sobie miłość uściskami.

Die Liebe besiegt alles.

Miłość zwycięża wszystko.

Glaube nicht, dass Liebe, um echt zu sein, außergewöhnlich sein muss. Was zählt, ist, zu lieben ohne zu ermüden.

Nie myśl sobie, że miłość, aby być autentyczną, musi być niezwykła. To czego nam trzeba, to kochać i się nie znudzić.

Ist das hier Liebe?

Czy to jest miłość?

Wer liebt und geliebt wird, ist reich. Arm ist, wer trotz materieller Reichtümer ohne Liebe bleibt.

Kto kocha i jest kochanym - jest bogaty. Biednym jest, kto mimo materialnego bogactwa nie zaznaje miłości.

Das ist keine Liebe.

To nie jest miłość.

Wo keine Liebe ist, ist auch keine Wahrheit.

Gdzie nie ma miłości, nie ma też prawdy.

Liebe Brüder und Schwestern!

Drodzy bracia i siostry!

Keine Liebe, keine Freundschaft kann unseren Lebensweg kreuzen, ohne für immer eine Spur zu hinterlassen.

Żadna miłość i żadna przyjaźń nie przetnie naszych dróg życiowych, tak by nie pozostawić po sobie śladu.

Liebe deine Feinde, weil sie dir deine Fehler aufzeigen.

Kochaj swoich wrogów, bo oni wytkną ci twoje błędy.

Ich glaube an die Sonne, auch wenn sie nicht scheint. Ich glaube an die Liebe, auch wenn ich sie nicht fühle. Ich glaube an Gott, auch wenn er schweigt.

Wierzę w słońce nawet wtedy, gdy nie świeci. Wierzę w miłość nawet wtedy, gdy jej nie czuję. Wierzę w Boga nawet wtedy, gdy milczy.

Liebe ist blind. Hass ist auch blind.

Miłość jest ślepa. Nienawiść także jest ślepa.

So viel Liebe kann ich nicht ertragen.

Nie zniosę tyle miłości.

Auch Spinnen brauchen Liebe.

Również pająki potrzebują miłości.

Ist die Liebe für dich nur ein Spiel?

Czy miłość jest dla ciebie tylko grą?

„Machst du es der Liebe oder des Geldes wegen?“ – „Ich mache es wegen des Geldes.“

"Robisz to dla pieniędzy czy miłości?" "Robię to dla pieniędzy."

Liebe ist kostbarer als Gold.

Miłość jest cenniejsza od złota.

Lass uns über die Liebe reden.

Porozmawiajmy o miłości.

Alles für die Liebe.

Wszystko dla miłości.

Das ist Liebe.

To jest miłość.

Liebe ist kompliziert.

Miłość jest skomplikowana.

Liebe ist unsterblich.

Miłość jest nieśmiertelna.

Der Mai ist Jugend, Liebe, Gesang und all das, was schön ist im Leben.

Maj jest młodością, miłością, śpiewem i wszystkim, co w życiu jest piękne.

Synonyme

Ge­schlechts­akt:
akt płciowy
stosunek płciowy
Hin­ga­be:
oddanie
poświęcenie

Antonyme

Ab­nei­gung:
animozja
antypatia
awersja
niechęć
wstręt
Ekel:
niesmak
obrzydzenie
Hass:
nienawiść

Polnische Beispielsätze

Albowiem korzeniem wszystkiego złego jest miłość pieniędzy, których niektórzy pragnąc, pobłądzili od wiary i poprzebijali się wieloma boleściami.

Übergeordnete Begriffe

Emo­ti­on:
emocja
uczucie
Ge­fühl:
uczucie

Untergeordnete Begriffe

Af­fen­lie­be:
małpia miłość
Vor­lie­be:
skłonność
upodobanie
zamiłowanie

Lie­be übersetzt in weiteren Sprachen:

Quellen:
  1. [Übersetzungen] Wiktionary-Autoren: Liebe. In: Wiktionary – Das freie Wörterbuch, 2023, [online] de.wiktionary.org, CC BY-SA 3.0
  2. [Thesaurus] OpenThesaurus-User: Liebe. In: OpenThesaurus – Das freie Wörterbuch für Synonyme, 2023, [online] openthesaurus.de, CC BY-SA 4.0
  3. [Satzbeispiele] User-generated content: Satz Nr. 139111, 353858, 426785, 527169, 670810, 870276, 1107221, 1311707, 1340334, 1615367, 1840693, 2233770, 2236624, 2309359, 2318445, 2785972, 2916532, 3749075, 3755394, 4417884, 4454554, 4722521, 5316866, 5717015, 5717018, 5741887, 8227514, 8243098, 11248646 & 2131896. In: tatoeba.org, CC BY 2.0 FR