Was heißt »Lie­be« auf Ungarisch?

Das Substantiv Lie­be lässt sich wie folgt von Deutsch auf Ungarisch übersetzen:

 • szeretet
 • szerelem
 • szeretkezés
 • kaland
 • kapcsolat
 • viszony
 • szívesség

Deutsch/Ungarische Beispielübersetzungen

Meine Liebe zum Schreiben von Romanen hat sich aus meiner Liebe zum Bücherlesen entwickelt.

A regényírás iránti szerelmem a könyvek iránti szeretetemből fejlődött ki.

Liebe Brüder und Schwestern, Jesus Christus ist auferstanden. Die Liebe hat über den Hass triumphiert, das Leben hat über den Tod gesiegt, das Licht hat die Dunkelheit vertrieben!

Drága fiaim és lányaim! Jézus Krisztus feltámadott; a szeretet győzedelmeskedett a gyűlölet fölött, az élet legyőzte a halált, a fény elűzte a sötétséget.

Man sagt, Liebe mache blind.

Azt mondják, hogy a szerelem vakká tesz.

Azt mondják, a szerelem vak.

Mondják, hogy a szerelem vakká tesz.

Mathe ist wie Liebe - eine einfache Idee, aber es kann kompliziert werden.

A matematika olyan, mint a szerelem - egy egyszerű ötlet bonyolulttá válhat.

Ein Leben ohne Liebe hat überhaupt keinen Sinn.

Az életnek szerelem nélkül egyáltalán nincsen értelme.

Du bist die große Liebe meines Lebens.

Te vagy életem nagy szerelme.

Te vagy az életem nagy szerelme!

Ich habe große Angst, von denen verschmäht zu werden, für die ich Liebe und Zuneigung empfinde.

Nagyon szorongok attól, hogy megvetnek azok az emberek, akik iránt szeretetet és vonzalmat érzek.

Keine Liebe ohne Eifersucht.

Nincs szerelem féltékenység nélkül.

Keine Liebe ist hässlich, kein Gefängnis schön.

Nincs csúf szerelem, nincs szép börtön.

Macht Liebe, nicht Krieg.

Szeress, ne háborúzz!

Kurz gesagt, er hat seine erste Liebe geheiratet.

Hogy rövidre fogjam, az első szerelmét vette feleségül.

Röviden, az első szerelmével házasodott össze.

Liebe macht blind.

A szerelem vakká tesz.

Es war Liebe auf den ersten Blick.

Szerelem volt az első látásra.

Es war keine echte Liebe.

Nem volt igazi szerelem.

Seine erste Liebe vergisst man nicht leicht.

Az első szerelmét nem felejti el egykönnyen az ember.

Ich will Liebe mit dir machen.

Szerelmeskedni akarok veled.

Die Liebe zur Freiheit hat uns hergebracht.

A szabadság szeretete hozott minket ide.

Liebe ist das Wunder der Zivilisation.

A szerelem a civilizáció csodája.

Sie sprachen über Liebe.

A szerelemről beszél.

Liebe ist blind.

A szerelem vak.

Er hat nur Glück in der Liebe, nicht im Spiel.

Neki csak a szerelemben van szerencséje, nem a játékban.

Zu den einen kommt die Liebe langsam und schleichend, die anderen überrascht sie jäh wie ein Pfeil.

Egyesekhez lassan, lopakodva jön a szerelem, míg másokat villámcsapásként érint.

Wahre Liebe gibt es nicht!

Igaz szerelem nem létezik!

Dichter können ohne Liebe nicht leben.

A költők nem tudnak szerelem nélkül élni.

Ich werde niemals die wahre Liebe finden.

Sohasem találom meg az igaz szerelmet.

Liebe ist eine Lüge.

A szerelem egy szemfényvesztés.

Ist das hier Liebe?

Ez szerelem?

Das war nur Liebe für eine Nacht.

Csak egy egyéjszakás kaland volt.

Das war der Beginn einer großen Liebe.

Ez volt egy nagy szerelem kezdete.

Így kezdődött egy nagy szerelem.

Er ist die Liebe meines Lebens.

Ő életem szerelme.

Erziehung ist Beispiel und Liebe, sonst nichts.

A nevelés csak szeretet és példamutatás kérdése.

Glaube nicht alles, was du hörst! Liebe nicht alles, was du siehst! Rede nicht alles, was du weißt! Tue nicht alles, was du willst!

Ne higgy el mindent, amit hallasz! Ne szeress mindent, amit látsz! Ne mondj ki mindent, amit tudsz! Ne tegyél meg mindent, amit akarsz!

Die meisten Menschen brauchen mehr Liebe, als sie verdienen.

A legtöbb embernek több szeretetre van szüksége, mint amennyit megérdemel.

Die Liebe ist das Licht des Lebens. - Erst in der Ehe kommt die Stromrechnung.

A szerelem fény az életben - de csak a házasság után jön majd villanyszámla.

Der Liebe und dem Feuer muss man beizeiten wehren.

A szerelemben és a tűzben jobb idejekorán védekezni.

Konnte das Liebe sein?

Ez szerelem lehet?

Ez szeretet lehet?

Es gibt noch Liebe.

Van még olyan, hogy szerelem.

Was ist die Liebe?

Mi a szerelem?

Was dich die Liebe nicht lehrt, das sollst du nicht wissen.

Amit nem szeretsz tanulni, azt nem akarod tudni.

Verliebt zu sein ist das Schönste auf der Welt, Liebe ist harte Arbeit.

Szerelmesnek lenni a legszebb a világon, a szeretet kemény munka.

Ich liebe dich sehr, meine Liebe.

Imádlak téged, szerelmem.

Liebe besteht nicht darin, einander anzustarren, sondern gemeinsam nach vorn zu blicken.

A szerelem nem arról szól, hogy egymást bámuljuk, hanem, hogy közösen előre tekintünk.

Das nennt sich wahre Liebe.

Ezt hívják igaz szerelemnek.

Liebe reicht nicht.

A szerelem nem elég.

Die Liebe ist blöd.

A szerelem ostoba.

Paris ist die Stadt der Liebe.

Párizs a szerelem városa.

Lieben Sie die Natur?

Szereti a természetet?

Liebe ist eine Art Wahnsinn.

A szerelem az őrület egy megnyilvánulása.

A szerelem egyfajta őrület.

Liebe ist die Antwort auf alles.

A szeretet a válasz mindenre.

Vielleicht gab Mitleid den Anstoß zu der Liebe, die sie für ihn empfindet.

Talán az együttérzés adott egy lökést a szerelemnek, melyet iránta érzett a nő.

Weißt du, was Liebe ist?

Tudod, mi a szerelem?

Liebe Gäste!

Kedves vendégek!

Verzeih mir, dass ich es gewagt habe, deine Liebe auf eine so grausame Probe zu stellen.

Bocsáss meg, hogy a szereteted ilyen kíméletlen próba alá mertem vetni.

Hast du schon Liebe in einem Park gemacht?

Szeretkeztél már parkban?

„Tom, was ist das schönste Wort nach deiner Meinung? Liebe? Oder Freundschaft?“ – „Ach, nein! Ich bin der Meinung: Feierabend.“

Tom, mi szerinted a legszebb szó? Szerelem? Vagy barátság? - Á, nem! Véleményem szerint a műszak vége.

Bei Weihnachten geht es nicht mehr um die schöne Gemeinsamkeit und Liebe, sondern um gespannte Eile und unbedachte Ausgaben. Darüber hinaus sind alle enttäuscht, weil sie nicht das bekommen, was sie sich gewünscht haben.

A karácsony most már nem a meghitt együttlétről és szeretetről szól, hanem a feszült kapkodásról és esztelen költekezésről. Persze a végén mindenki csalódott, mert nem azt kapja, amit szeretett volna.

Angst und Liebe sind die einzigen Gefühle, die unsere Herzen schneller schlagen lassen.

Csak a félelem és a szerelem az az érzelem, amitől gyorsabban kezd el verni a szívünk.

Tief in meiner Brust brennt eine geheime Liebe.

Valahol a szívem tájékán lángol egy titkos szerelem.

Es war eine unerwiderte Liebe.

Ez egy viszonzatlan szerelem volt.

Die Liebe ist nicht blind, aber sie sieht nichts.

A szerelem nem vak, csak nem lát semmit.

Die wahre Liebe ist bedingungslos.

Az igaz szerelem feltétel nélküli.

Kann es sein, dass es Liebe ist?

Lehet, hogy szerelem?

Das beste Geschenk, das Eltern ihrem Kind machen können, ist ihm die Liebe zum Lesen einzuflößen.

A legnagyobb ajándék, amit a szülők a gyermekeikért tehetnek, hogy az olvasás szeretetét elültetik bennük.

„Macht mich dieses Kleid dick?“ – „Nein, meine Liebe, das Essen macht dich dick.“

Kövérít ez a ruha engem? - Nem, édes, az evés az, ami kövérré tesz.

Liebe ist wie ein Glas, das zerbricht, wenn man es zu unsicher oder zu fest anfasst.

A szerelem olyan, mint egy üvegpohár: összetörik ha bizonytalan kézzel vagy túl erősen fogod.

Die letzte Liebe ist die wahre.

Az utolsó szerelem az igazi.

Das nennt man wahre Liebe.

Ezt nevezik igaz szerelemnek.

Ein Haus ist ohne Liebe in dem gleichen Maße kein Zuhause, wie ein Körper ohne Seele kein Mensch ist.

Egy ház, ahol hiányzik a szeretet nem otthon, mint ahogy egy lélek nélküli test sem ember.

Macht ist immer lieblos, aber Liebe ist nie machtlos.

A hatalom mindig szívtelen, de a szerelem mindig hatalommal bír.

Es gibt kein Rezept für die Liebe – es gibt nur gute Zutaten.

A szerelemhez nincs jó recept, csak jó hozzávalók.

Das ist Liebe.

Ez szerelem.

Diese Geschichte handelt von Liebe und Betrug.

Ez a történet ármányról és szerelemről szól.

Liebe ist manchmal grausam.

A szerelem néha kegyetlen.

Hast du nicht aus Liebe geheiratet?

Te nem szerelemből házasodtál?

Wo soll man den Gott der Liebe suchen? Wo Menschen sind.

Hol kellene keresni a szeretet istenét? Ahol emberek vannak.

Hol kellene keresni a szerelem istenét? Ahol emberek vannak.

Er heiratet aus Liebe.

Szerelemből házasodik.

Ich gebe dir diesen Ring als Zeichen meiner Liebe.

Ezt a gyűrűt szerelmem jeléül adom neked.

Toms Herz entflammte sofort in Liebe, als er Maria erblickte; doch sie war bereits mit einem anderen verlobt.

Tomi szíve egyből lángra gyulladt Mária iránt, ahogy meglátta őt, bár mással már jegyben járt.

Die Liebe ist die größte Kraft.

A szerelem a leegnagyobb erő.

So weit geht die Liebe nicht.

A szerelemnek itt vége.

A szerelemnek annyi.

„Erinnerst du dich, wie unsere Liebe begann?“ – „Ja, es war eine dunkle und stürmische Nacht.“

Emlékszel rá, hogyan kezdődött a mi szerelmünk? - Igen. Egy sötét és viharos éjszaka volt.

Emlékszel, hogy kezdődött a szerelmünk? - Igen. Sötét és fergeteges éjszaka volt.

Die Liebe wirkt Wunder.

A szerelem csodákra képes.

Er war ihre erste Liebe.

Ő volt az első szerelme.

Hast du etwas gesagt, meine Liebe?

Mondtál valamit, szívem?

Was nennst du Liebe?

Te mit nevezel szerelemnek?

Te mit értesz szerelem alatt?

Was du Liebe nennst, ist nur Anziehung, nichts mehr.

Amit te szerelemnek hívsz, az csak vonzódás, semmi több.

Du bist die Liebe meines Lebens und das bleibst du auf ewig.

Te vagy életem szerelme és örökre az is maradsz.

Was ich für ihn fühlte, war mehr als Liebe.

Amit iránta éreztem, az több volt, mint szeretet.

Unsere Liebe kennt keine Hindernisse.

Szerelmünk nem ismer akadályokat.

„Klopf, klopf!“ – „Wer ist da?“ – „Die Liebe deines Lebens.“ – „Lüge mich nicht an, Spätzle können nicht reden.“

Kopp-kopp! - Ki az? - Életed szerelme. - Ne hazudj! A nokedli nem tud beszélni.

Liebe deinen Feind.

Szeresd az ellenségedet!

Sie ist meine große Liebe.

Ő a nagy Ő.

Seine erste Liebe vergisst man nicht so leicht.

Az első szerelmet nem olyan könnyű elfelejteni.

Die Familienbande siegten über die Liebe.

A családi kötelékek győzedelmeskedtek a szerelem fölött.

Der Hass siegte über die Liebe.

A gyűlölet győzött a szeretet fölött.

Man sagt, Liebe ist blind ... aber so sehr!

Mondják, a szerelem vak... de hogy ennyire!

Maria bezeichnet ihre erste Liebe als „süßsaure Erinnerung“.

Vegyes érzelmekkel emlékszik vissza Mária az első kapcsolatára.

Kämpfe für deine Liebe.

Küzdj az életedért!

Lissi bat Tom um die Sonne, den Mond und die Sterne; für Maria reichte seine Liebe.

Erzsi a napot, holdat és csillagokat kérte Tamástól; Mariának elég volt az ifjú szerelme.

Unsere Liebe ist platonisch.

A mi szerelmünk plátói.

Szerelmünk plátói.

Synonyme

Ko­i­tus:
koitusz
közösülés

Antonyme

Ekel:
émelygés
undor

Ungarische Beispielsätze

 • Annak ellenére, hogy Trang állandóan biztosítja szerelméről, Spenser még mindig szorong, hogy egyszer ez a szerelem elmúlik.

 • Olvastad már a "Szenvedélyes szeretet" című regényt?

 • Ez csak egy kaland volt.

 • Tegnap éjjel zajokra ébredtem. Kiderült, hogy a szomszédasszony lakásából jöttek egy heves szeretkezés nyomán.

 • Nem szerelem meg őket.

 • Az élet csupa kaland.

 • A Tommal való szeretkezés után, Mária egy szúró fájdalmat érzett a hüvelyében.

 • A könyvekkel való kapcsolat juttatja el az embereket az értelemhez.

 • Igazából, a rossz könyvekkel való kapcsolat gyakran veszélyesebb, mint a rossz emberekkel.

 • Gondolja, hogy egy anya-gyermek kapcsolat fontosabb, mint az az apa és a gyermek között?

 • Az én lánytestvéreim Vera, Nagyezsda és Ljubov (hit, remény és szeretet). Én meg Mária vagyok.

 • Micsoda kaland!

 • Ez is egy módja a szeretet kifejezésének.

 • Nem vagyok a pasid. Te csak egy kaland voltál nekem. - Hogy mi?

 • Elmúlt a szerelem.

 • Hamar elmúlt a szerelem.

 • Sima családlátogatásnak indult, aztán igazi kaland lett belőle.

 • Háromnapos kapcsolat volt.

 • A cselekvés az egyszerű útja a boldogságnak, a kaland pedig a különös útja.

 • Péter és Anna közt kialakulófélben van valami kapcsolat féle.

Übergeordnete Begriffe

Ge­fühl:
érzés

Untergeordnete Begriffe

Nächs­ten­lie­be:
felebaráti szeretet
Vor­lie­be:
előnyben részesítés
előszeretettel
vonzalom

Lie­be übersetzt in weiteren Sprachen:

Quellen:
 1. [Übersetzungen] Wiktionary-Autoren: Liebe. In: Wiktionary – Das freie Wörterbuch, 2023, [online] de.wiktionary.org, CC BY-SA 3.0
 2. [Thesaurus] OpenThesaurus-User: Liebe. In: OpenThesaurus – Das freie Wörterbuch für Synonyme, 2023, [online] openthesaurus.de, CC BY-SA 4.0
 3. [Satzbeispiele] User-generated content: Satz Nr. 4829132, 6023250, 382, 384, 413, 594, 732, 1212, 1213, 139113, 346942, 370333, 424704, 426785, 451381, 518357, 630400, 703753, 874583, 1002786, 1054817, 1220856, 1473649, 1487080, 1565066, 1615335, 1615367, 1655364, 1657065, 1724090, 1764023, 1764270, 1781330, 1937093, 1973247, 1976632, 2146064, 2159198, 2197822, 2456679, 2799678, 2804890, 3065409, 3103537, 3301212, 3498761, 3521544, 3570149, 3650795, 3651977, 3752012, 3930191, 4237932, 4251728, 4260355, 4701578, 4831997, 4886553, 4887075, 4923431, 4931195, 4931975, 4996293, 5030265, 5197371, 5200343, 5261707, 5306039, 5377160, 5405341, 5741887, 5843441, 5865143, 5925593, 6000204, 6059011, 6146219, 6198879, 6310656, 6366225, 6371375, 6391683, 6448823, 6587003, 6600345, 6600350, 6600476, 7208959, 7448983, 7681785, 7872313, 7909602, 7935286, 8089694, 8089695, 8343383, 8565637, 8733123, 9629420, 9636852, 623442, 2843323, 4049948, 4427070, 4621787, 4686104, 4739092, 4761257, 4761332, 4925809, 6199071, 6679339, 7128016, 8086447, 9840200, 10085473, 10588408, 10937643, 11127893 & 11230461. In: tatoeba.org, CC BY 2.0 FR