Was heißt »Lie­be« auf Türkisch?

Das Substantiv »Lie­be« lässt sich wie folgt von Deutsch auf Türkisch übersetzen:

 • aşk
 • sevda
 • sevgi

Deutsch/Türkische Beispielübersetzungen

Wie kann die Liebe die Liebe lieben?

Aşk aşka nasıl aşık olabilir ki?

Liebe kann man lernen. Und niemand lernt besser als Kinder. Wenn Kinder ohne Liebe aufwachsen, darf man sich nicht wundern, wenn sie selber lieblos werden.

Aşk öğrenilebilir. Ve kimse çocuklardan daha iyi öğrenemez. Çocuklar sevgisiz büyüyorsa, kendilerinin de sevgisiz olmalarına şaşırmamak gerekir.

Leben geht nicht ohne Sehnsucht, Sehnsucht nicht ohne Liebe und Liebe nicht ohne dich!

Yaşamak özlemsiz, özlem sevgisiz ve sevgi sensiz olmaz!

Die erste Liebe ist die einzig wahre Liebe und man vergisst sie nie.

İlk aşk tek gerçek aşktır ve asla unutulmaz.

Die Liebe liebt es, die Liebe zu lieben.

Aşk aşkı sevmeyi sever.

Die einzige Sache der Welt, von der man nie zu viel bekommen oder geben kann, ist Liebe.

Dünyada insanın çok fazla alıp veremeyeceği tek şey sevgidir.

Verliebtsein ist nicht das Gleiche wie Lieben. Man kann in eine Frau verliebt sein und sie trotzdem hassen.

Aşık olmak sevmekle aynı değildir. Bir bayana aşık olabilirsin ve hâlâ ondan nefret edebilirsin.

Wenn ich deine Liebe verliere, verliere ich alles.

Senin sevgini kaybedersem, her şeyi kaybederim.

Lieben Sie Ihre Frau noch?

Karınıza hâlâ aşık mısınız?

Es gibt in der Welt kein größeres Mysterium als die Liebe.

Dünyada aşktan daha büyük bir gizem yoktur.

Man lernt mehr, wo die Liebe lehrt, als wo der Stock regiert.

Aşkın öğrettiği yerde sopanın hükmettiğinden daha çok şey öğrenilir.

Ich denke, dass Liebe nicht existiert.

Bence aşk yok.

Verliebt zu sein ist das Schönste auf der Welt, Liebe ist harte Arbeit.

Aşık olmak dünyanın en güzel şeyidir, aşk zor iştir.

Ohne Liebe zu sich selbst ist auch die Nächstenliebe unmöglich.

Kendini sevmeden, başkasını sevmek imkansızdır.

In mir lodert ein unstillbares Sehnen nach Liebe.

İçimde aşk için yanıp tutuşan doyumsuz bir özlem var.

Auch Spinnen brauchen Liebe.

Örümceklerin de sevgiye ihtiyacı var.

Liebe ist gar nicht so schwer.

Sevgi o kadar zor değil.

Esperanto ist die Sprache der Liebe.

Esperanto sevgi dilidir.

Wie Liebe entstehen kann, so kann sie vergehen.

Aşk geldiği gibi gidebilir.

Aşk nasıl geldiyse öyle gidebilir.

Liebe findet einen Weg.

Aşk bir yolunu bulur.

Die Liebe wächst mit jedem Kuss, mit jeder Berührung, mit jedem Streit und mit jeder Versöhnung.

Aşk, her öpücükle, her dokunuşla, her kavga ve her uzlaşmayla büyür.

Musik war meine erste Liebe und sie wird auch meine letzte sein!

Müzik benim ilk aşkımdı ve son aşkım olarak kalacak!

Deine beste Freundin ist wie deine große Liebe. Nur besser!

En iyi arkadaşın, büyük aşkın gibidir. Sadece daha iyi!

Das ist Liebe.

Aşk budur.

Manchmal reicht ein Gedanke an dich und auf einmal ist die Welt viel bunter, viel größer, die Sorgen kleiner und in mir breitet sich ein wohliges Gefühl aus. Genau das ist Liebe. Es gibt kein schwarz oder weiß. Wichtig ist, von Herzen zu lieben.

Bazen seninle ilgili tek bir düşünce birden dünyanın rengarenk ve daha büyük gözükmesine, dertlerin azalmasına yeterli oluyor ve içimi hoş bir duygu kaplıyor. İşte ask bu! Siyahı beyazı yok. Önemli olan kalpten sevmek.

Katzen brauchen Liebe.

Kedilerin sevgiye ihtiyacı var.

Ein bisschen zu lieben, so etwas gibt es nicht! Entweder stirbst du vor Liebe, oder du verzichtest.

Biraz sevmek diye bir şey yok! Ya öleceksin aşkından ya da vazgeçeceksin.

Ich will die wahre Liebe finden.

Gerçek aşkı bulmak istiyorum.

Die Liebe ist vorbei, wenn man vergessen hat, wie es ist, zu vermissen.

Özlemenin nasıl olduğunu unuttuğun an, sevgi bitmiş demektir.

Wenn einem Treue Spaß macht, dann ist es Liebe.

Sadakat zevk veriyorsa, işte o zaman sevgidir.

Vertraue dem Menschen, der drei Dinge an dir bemerkt: den Kummer hinter deinem Lächeln, die Liebe hinter deinem Zorn und den Grund deines Schweigens.

Sende üç şeyi fark eden insana güven: gülümsemenin ardında sakladığın acıyı, öfkenin ardındaki sevgiyi, suskunluğunun ardındaki sebebi.

Kinder kennen keine Rasse und keine Religion. Sie machen keine Unterschiede. Ihr Kriterium ist ausschließlich die Liebe. Den Hass lernen sie von den Großen.

Çocuklar ırk ve din bilmezler. İnsan ayrımı yapmazlar. Ölçütleri sadece sevgidir. Nefreti büyüklerden öğrenirler.

Liebe ist kompliziert, aber wunderbar!

Aşk karmaşık ama harıkadır!

Freundlichkeit in Worten schafft Vertrauen. Freundlichkeit im Denken schafft Tiefe. Freundlichkeit im Geben schafft Liebe.

Sözlerle verilen iyilik, güven oluşturur. Düşüncelerdeki iyilik, incelik oluşturur. Vericilikte iyilik, sevgi oluşturur.

Sie war seine erste Liebe.

Onun ilk aşkıydı.

Die Liebe ist wie ein Diamant. Sie verliert nie an Wert, ganz im Gegenteil, mit zunehmender Zeit wird sie wertvoller!

Aşk elmas gibidir. Hiçbir zaman değerini kaybetmez. Bilakis, zaman ilerledikçe değeri artar.

Dunkelheit kann keine Dunkelheit vertreiben; nur Licht kann das tun. Hass kann Hass nicht vertreiben; nur Liebe kann das tun.

Karanlık, karanlığı yok edemez; bunu ancak ışık becerir. Nefret, nefreti yok edemez; bunu ancak sevgi becerir.

Wahre Liebe bedeutet nicht, den perfekten Partner zu finden, sondern einen unperfekten als perfekt zu sehen.

Gerçek aşk mükemmel bir eş bulmak değildir, mükemmel olmayanı mükemmel görmektir.

Du bist die Liebe meines Lebens und das bleibst du auf ewig.

Sen benim hayatımın aşkısın ve ebediyen öyle kalacaksın.

Wie wäre das Leben ohne Lachen? Traurig. Wie wäre das Leben ohne Reden? Schweigsam. Wie wäre das Leben ohne Frieden? Grausam. Wie wäre das Leben ohne Liebe? Einsam. Wie wäre das Leben ohne dich? Sinnlos!

Gülme olmadan yaşam nasıl olurdu? Üzücü. Konuşma olmadan yaşam nasıl olurdu? Suskun. Barış olmadan yaşam nasıl olurdu? Acımasız. Aşk olmadan yaşam nasıl olurdu? Yalnız. Sen olmadan yaşam nasıl olurdu? Anlamsız!

Wenn da Liebe ist, gibt es kein Hindernis!

Aşk varsa, engel yoktur!

Manchmal ist es eben, wie es ist. Denke positiv und in Liebe darüber. Dann lächelst du anstatt zu weinen.

Bazen olduğu gibidir. Üzerinde pozitif ve sevgi ile düşün ! Ağlamak yerine gülümsersin.

Und sie fragten: „Wo ist es dunkler in unserem Universum?“ Da antwortete ich: „Überall da, wo es keine Liebe gibt.“

Ve sordular: „Neresi daha karanlık bu alemin?“ Ve ben cevap verdim: „Sevginin olmadığı her yer.“

Vergiss mich nicht und behalte meine Liebe zu dir in deinem Herzen.

Beni unutma ve sana olan sevgimi yüreğinde tut!

Diese Tasse, gefüllt mit Liebe, ist nur für dich!

Bu aşk dolu fincan sadece senin için!

Die besten Dinge im Leben kann man nicht kaufen, sondern sind kostenlos: Freunde, Küsse, Familie, Schlaf, Zuneigung, Lachen, Gesundheit, Liebe und wundervolle Erinnerungen.

Hayattaki en güzel şeyler satın alınamaz bedavadır: Arkadaşlar, öpücükler, aile, uyku, şefkat, kahkaha, sağlık, sevgi ve harika anılar.

Liebe ist die beste Medizin. Bitte nutzt sie!

En iyi ilaç sevgidir. Lütfen kullanın!

Tu es mit Liebe!

Aşk ile yap!

Möget ihr ein schönes Wochenende haben, meine Lieben.

Hafta sonunuz güzel olsun, canlarım.

Wenn man überlegt, was wirklich wichtig ist, welche Bedeutung haben schon Raum und Zeit? Es braucht nur bedingungslose Liebe, damit deine Seele Frieden findet!

Neyin gerçekten önemli olduğu düşünüldüğünde yer ve zamanın ne anlamı var? Ruhunun huzur bulması için, sadece koşulsuz sevgiye ihtiyaç var!

Wir leben unsere Liebe heimlich.

Aşkımızı gizli yaşıyornuz.

Ich bin immer noch voller Herzschmerz, wenn ich an meine erste Liebe denke.

İlk aşkımı düşündüğüm de kalbim hâlâ acıyla doluyor.

Französisch ist die Sprache der Liebe.

Fransızca aşkın dilidir.

Liebe ist die Antwort. Die Frage ist unwichtig.

Aşk cevaptır. Soru önemsizdir.

Wenn du wirklich gehen willst, dann nimm meine Liebe mit! Ich brauche sie nicht mehr.

Eğer gerçekten gitmek istiyorsan, sevgimi yanına al! Artık ona ihtiyacım yok.

Liebe und Toleranz sind das Wichtigste!

Sevgi ve hoşgörü en önemli şeydir!

Die Liebe kennt keine Grenzen.

Aşk sınır tanımaz.

Ich bin vielleicht nicht deine erste Liebe, dein erster Kuss oder dein erstes Date, aber ich möchte bei allem die Letzte sein.

Belki ilk aşkın, ilk öpücüğün veya ilk randevun olmayabilirim fakat her şeyde son olmak isterim.

Nimm all die Liebe, die ein anderer von dir nicht annehmen wollte, und schenke sie dir selbst.

Başka birisinin senin verdiğin ve kabul etmek istemediği tüm sevgini al sonra onu kendine hediye et.

Hallöchen, meine Lieben! Die Sonne scheint, die Vögel singen. Heute wird ein wunderschöner Tag.

Merhabarlar canlarım! Güneş parlıyor, kuşlar ötüyor. Bugün harika bir gün olacak.

Wir brauchen mehr Wochenende, mehr Schokolade, mehr Liebe, mehr Schuhe und viel weniger Montage.

Bizlerin daha fazla hafta sonuna, daha fazla çikolataya, daha fazla sevgiye, daha fazla ayakkabıya ve daha az pazartesilere ihtiyacı var.

Frieden fängt mit Liebe an.

Barış sevgiyle başlar.

Manche Freundschaft ist wie Liebe auf den ersten Blick.

Bazı arkadaşlıklar ilk bakışta aşk gibidir.

Wer im Gedächtnis seiner Lieben lebt, der ist nicht tot, der ist nur fern. Tot ist nur, wer vergessen wird.

İnsanların yüreğinde yaşayan ölmedi, sadece uzaklardadır. Yalnız unutulan ölür.

Es gibt nichts Schöneres als die Liebe.

Aşktan daha güzel şey yok.

Ich brauche deine Liebe.

Aşkına ihtiyacım var.

Synonyme

Hin­ga­be:
düşkünlük
fedakârlık (tr=feda:kârlık)
sadakat (tr=sada:kat)
Lei­den­schaft:
hırs
ihtiras
tutku
Nei­gung:
eğim
Zu­nei­gung:
meyletme
yakınlaşma

Antonyme

Ab­nei­gung:
isteksizlik
Ekel:
iğrençlik
Hass:
buğuz
nefret

Türkische Beispielsätze

 • O tek-taraflı bir aşk ilişkisiydi.

 • Birbirlerini sevgi dolu öptüler.

 • Tom Mary'ye bir aşk mektubu yazdı.

 • Bizim ilişkimiz çok içten ve sevgi dolu.

 • Tom, Maria' nın ona yazmış olduğu bütün aşk mektuplarını özenle sakladı.

 • Tom, Maria' nın ona yazmış olduğu bütün aşk mektuplarını hatıra olarak sakladı.

 • O bana aşk mektupları yazdı.

 • Çiçeğe su verirsen, sadece yaşamasını sağlarsın. Çiçeğe sevgi dolu yaklaşırsan, açan her çiçeği ile fazlalıkla mutluluğu geri verir. Insanlarda böyle.

Übergeordnete Begriffe

Ge­fühl:
duygu
his

Liebe übersetzt in weiteren Sprachen:

Quellen:
 1. [Übersetzungen] Wiktionary-Autoren: Liebe. In: Wiktionary – Das freie Wörterbuch, 2023, [online] de.wiktionary.org, CC BY-SA 3.0
 2. [Synonyme] OpenThesaurus-User: Liebe. In: OpenThesaurus – Das freie Wörterbuch für Synonyme, 2023, [online] openthesaurus.de, CC BY-SA 4.0
 3. [Beispielübersetzungen] User-generated content: Satz Nr. 557959, 2172060, 6072078, 6563074, 11442680, 444844, 928757, 1086027, 1188670, 1389207, 1763004, 2392702, 2456679, 2485356, 2784065, 4417884, 4821738, 4895465, 5303518, 5627453, 5639545, 5690266, 5740100, 5741887, 5809461, 5967805, 6144895, 6175909, 6195119, 6320885, 6393545, 6400535, 6400621, 6446090, 6448815, 6537160, 6565647, 6581543, 6600476, 6620471, 6634881, 6686683, 6709743, 6778981, 6815408, 6831065, 6850496, 6850564, 6876560, 6889952, 6916565, 6926364, 7023786, 7347761, 7368229, 7491803, 7672863, 7776774, 7785431, 7788389, 8079371, 8201573, 8201599, 8297442, 9986979, 10460620, 1372509, 1583899, 2961121, 3421807, 4562768, 4562773, 5249262 & 6400739. In: tatoeba.org, CC BY 2.0 FR