Was heißt »Reich« auf Tschechisch?

Das Substantiv Reich lässt sich wie folgt von Deutsch auf Tschechisch übersetzen:

  • říše (weiblich)

Deutsch/Tschechische Beispielübersetzungen

Reich mir das Salz.

Podej mi sůl.

Der Arme kennt seine Verwandten besser als der Reiche.

Chudý zná své příbuzné lépe než bohatý.

Reich ihm die Hand!

Podej mu ruku!

Synonyme

Be­hau­sung:
příbytek
Be­reich:
oblast
obor
Deutsch­land:
Německo
Heim:
domov
dům
Her­ber­ge:
domov
noclehárna
nocležna
přístřeší
útulek
útulna
Ob­dach:
přístřeší
Sphä­re:
sféra
Un­ter­kunft:
nocleh
ubytování
Welt:
svět

Sinnverwandte Wörter

Kai­ser­reich:
cisárstvo
říša
Kö­nig­reich:
království

Antonyme

Aus­land:
cizina
zahraničí
Bun­des­land:
spolková země
Fürs­ten­tum:
knížectví
Her­zog­tum:
vévodství
Land:
pevnina
půda
teritorium
území
venkov
země
zemina
Re­pu­b­lik:
republika

Übergeordnete Begriffe

Staat:
stát

Untergeordnete Begriffe

Deut­sches Reich:
Německá říše
Drit­tes Reich:
Třetí říše
Erd­reich:
půda
země
zemina
Frank­reich:
Francie
Hei­li­ges Rö­mi­sches Reich Deut­scher Na­ti­on:
Svatá říše římská národa německého
Ös­ter­reich:
Rakousko
Ös­ter­reich-Un­garn:
Rakousko-Uhersko
Reich der Mit­te:
Země středu
Tier­reich:
zvířena

Reich übersetzt in weiteren Sprachen: