Was heißt »Mai« auf Esperanto?

Das Substantiv Mai lässt sich wie folgt von Deutsch auf Esperanto übersetzen:

  • majo

Deutsch/Esperanto Beispielübersetzungen

Er fuhr Ende Mai nach Paris.

Li veturis al Parizo je la fino de majo.

Mein Freund geht jedes Jahr am 1. Mai anbaden, egal wie kalt das Wasser ist.

En ĉiu jaro mia amiko je la unua de majo unuan fojon banas ekstere, sendepende de tio, kiel malvarma estas la akvo.

Regnet's im Mai, ist der April vorbei.

Se pluvas en majo, pasis aprilo.

Ich werde sechzehn im Mai.

En majo mi havos dek ses jarojn.

Ich werde am 23. Mai kommen.

Mi venos je la 23-a de majo.

Mi venos la 23-an de majo.

Es geschah am 1. Mai.

Ĝi okazis je la 1-a de majo.

Ĝi okazis la 1-an de majo.

Tio okazis la unuan de majo.

Mais ist eine wichtige Nutzpflanze in den Vereinigten Staaten.

En Usono maizo estas grava agrikultura planto.

Maizo estas grava kultivata planto en Usono.

Die Feier fand am 22. Mai statt.

La festo okazis la dudek duan de majo.

Er hat am 5. Mai Geburtstag.

Lia naskiĝtago estas la kvina de majo.

Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember sind die zwölf Monate eines Jahres.

Januaro, februaro, marto, aprilo, majo, junio, julio, aŭgusto, septembro, oktobro, novembro kaj decembro estas la dek du monatoj de jaro.

Den Eisenbahner-Esperanto-Kongress im Mai 2011 in Liberec/Tschechien besuchen nicht nur Eisenbahner.

La fervojistan Esperanto-kongreson dum majo 2011 en Liberec/Ĉeĥujo vizitos ne nur fervojistoj.

Ich werde am 23. Mai ankommen.

Je 23a de majo mi alvenos.

Mitte Mai herrschen in Deutschland die Eisheiligen.

Meze de majo en Germanujo regas la frostosanktuloj.

Mai kommt nach April.

Majo venas post Aprilo.

Er kehrt Mitte Mai nach Japan zurück.

Li revenos Japanion meze de majo.

Bourbon wird aus Mais gemacht.

Burbona drinkaĵo faratas el maizo.

Ich bin im Monat Mai geboren.

Mi estis naskita en la monato majo.

Der 6. Mai 2012 ist der bundesweite "Tag der offenen Stalltür".

La sesa de majo 2012 estas la tutlanda "tago de la malfermita stalpordo".

Kazu sagte ihm, dass er im Mai nach Brasilien kommen wird.

Kazu diris al li, ke li iros al Brazilo en Majo.

Der Mais ist die am meisten subventionierte landwirtschaftliche Pflanze in den Vereinigten Staaten.

La maizo estas la plej multe subvenciata terkultura planto en Usono.

Mein Vater wird im Mai fünfundvierzig.

En majo mia patro iĝos kvardek-kvin-jara.

Im Mai werde ich sechzehn.

En majo mi jaraĝiĝos dek ses.

Der Erste Mai ist in der Bundesrepublik Deutschland ein gesetzlicher Feiertag.

La unua de majo estas leĝa festotago en Germanujo.

War es im Mai, als ich geboren wurde?

Ĉu estis en majo kiam mi naskiĝis?

Ich war am Vortag gewarnt worden, doch am dritten Mai verließ ich dennoch ohne Leibwächter das Haus.

Mi estis avertita la antaŭan tagon, sed je la tria de majo mi tamen forlasis la domon sen korpogardistoj.

Mi estis avertita unu tagon antaŭe, sed je la tria de majo mi tamen forlasis la domon sen korpogardisto.

Im Mai wird mein Vater sein fünfundvierzigstes Lebensjahr vollenden.

En majo mia patro plenigos sian kvardek-kvin-an vivojaron.

Tom wurde am 5. Mai 2010 geboren.

Tomo naskiĝis je la kvina de majo 2010.

Es wird heute in einer Woche fertiggestellt sein, das heißt am dritten Mai.

Ĝi pretos semajnon post hodiaŭ, do la trian de majo.

Ein Mangel an Mais, Weizen und Reis wird mit Sicherheit soziale Unruhen schaffen.

Manko de maizo, tritiko kaj rizo certe kreos sociajn tumultojn.

Ich werde im Mai sechzehn.

Mi deksesjariĝos en Majo.

Am 29. Mai 1453 eroberte Mehmed II. Konstantinopel, das heutige Istanbul, und machte es zur neuen Hauptstadt des Osmanischen Reiches.

Je la dudek-naŭa tago de majo de la jaro mil kvarcent kvindek tri Mehmedo la Dua konkeris Konstantinopolon, la hodiaŭan Istanbulon, kaj faris el ĝi la novan ĉefurbon de la Otomana Imperio.

Je la 29-a tago de majo de la jaro 1453 Mehmedo la 2-a konkeris Konstantinopolon, la hodiaŭan Istanbulon, kaj faris ĝin la nova ĉefurbo de la Otomana Imperio.

Die internationale Arbeitsgruppe „Mediziner für Esperanto“ wurde im Mai 2010 gegründet.

La internacia laborgrupo "Medicinistoj por Esperanto" fondiĝis en majo de 2010.

Seit dem ersten Mai 2004 ist Polen Mitglied der Europäischen Union.

Ekde la unua de majo 2004 Pollando estas membro de la Eŭropa Unio.

Er ist vor einer Woche, also am zehnten Mai, nach Europa abgereist.

LI foriris al Eŭropo antaŭ unu semajno, pli precize la dekan de majo.

Taifune ereignen sich meist zwischen Mai und Oktober.

Tajfunoj okazas precipe inter majo kaj oktobro.

Am fünfundzwanzigsten Mai wird die Ukraine einen neuen Präsidenten wählen.

En la dudek-kvina de majo Ukrainio elektos novan prezidanton.

Der neunte Mai war, ist und bleibt unser wichtigster Feiertag.

La naŭa de majo estis, estas kaj estos nia plej grava festotago.

Im Mai haben wir ein Fußballturnier.

En majo ni havos piedpilkan turniron.

Tom und ich heiraten im Mai.

Tomo kaj mi geedziĝos en majo.

Tomo kaj mi en majo geedziĝos.

Der Herbst ist eine der vier Jahreszeiten in den gemäßigten und arktischen Klimazonen der Erde und besteht aus den Monaten September, Oktober und November auf der Nordhalbkugel, und  März, April und Mai auf der Südhalbkugel.

Aŭtuno estas unu el la kvar sezonoj en moderaj kaj arktaj klimataj zonoj sur Tero kaj konsistas el la monatoj septembro, oktobro kaj novembro sur la norda, kaj marto, aprilo kaj majo sur la suda duono de la tera globo.

Ich bin vom 14. bis zum 20. Mai in Paris.

Mi estos en Parizo de la 14-a ĝis la 20-a de majo.

Mi estos en Parizo ekde la dekkvara ĝis la dudeka de majo.

Mach Mais mit Eis für mich.

Preparu por mi maizon kun glaciaĵo.

Ein Rüsselkäfer, der sich von Mais ernährt, versäumt keine Gelegenheit, eine Scheune zu besuchen.

Kurkulio, kiu sin vivtenas per majzo, ne maltrafas okazon viziti grenejon.

In den Bergen ist Schneefall im Mai keine Seltenheit.

En montaro neĝado en Majo ne estas raraĵo.

Für mich ist der Mai der wichtigste Monat des Jahres.

Por mi majo estas la plej grava monato de la jaro.

Die Talbrücke wird ab Mai dieses Jahres saniert werden.

La supervala ponto estos renovigata ekde ĉi-majo.

La supervala ponto renovigatos ekde ĉi-majo.

La supervala ponto renovigatos ekde majo ĉi-jare.

Oni ekrenovigos la supervalan ponton ĉi-maje.

Wenn es donnert im Mai – ist der April vorbei.

Kiam tondras en Majo – Aprilo finiĝis.

Am 5. Mai ist Kindertag.

La kvina de Majo estas la infantago.

Morgen ist der zweite Sonntag im Mai.

Morgaŭ estos la dua dimanĉo de majo.

Der Europatag wird am 9. Mai in allen Mitgliedstaaten gefeiert.

La Tago de Eŭropo estas festata la 9-an de majo en ĉiuj membroŝtatoj.

Der Mai ist Jugend, Liebe, Gesang und all das, was schön ist im Leben.

Majo estas juneco, amo, kantado kaj ĉio, kio estas bela en la vivo.

Ich komme am 23. Mai an.

Mi alvenos en la 23-a de Majo.

Antonyme

Ap­ril:
aprilo
Au­gust:
aŭgusto
De­zem­ber:
decembro
Fe­b­ru­ar:
februaro
Ja­nu­ar:
januaro
Ju­li:
julio
Ju­ni:
junio
März:
marto
No­vem­ber:
novembro
Ok­to­ber:
oktobro
Sep­tem­ber:
septembro

Esperanto Beispielsätze

Tenu viajn orelojn rigidaj, karulo, la majo-festotagoj venos baldaŭ!

Übergeordnete Begriffe

Mo­nat:
monato

Mai übersetzt in weiteren Sprachen:

Quellen:
  1. [Übersetzungen] Wiktionary-Autoren: Mai. In: Wiktionary – Das freie Wörterbuch, 2023, [online] de.wiktionary.org, CC BY-SA 3.0
  2. [Satzbeispiele] User-generated content: Satz Nr. 330474, 385048, 425075, 429834, 441638, 441654, 460913, 474133, 556814, 620640, 670910, 747777, 898612, 901897, 910931, 1105529, 1188545, 1358252, 1440248, 1470698, 1532056, 1555992, 1557178, 1587335, 1614692, 1707139, 1832957, 2150386, 2151885, 2355755, 2726411, 2793438, 2828436, 2966629, 3029112, 3064741, 3241398, 3279560, 3344107, 3455912, 3743970, 3835079, 4254958, 6325000, 6815600, 6948877, 8728939, 8857854, 9891249, 10814740, 11248646, 11306522 & 6861767. In: tatoeba.org, CC BY 2.0 FR