Was heißt »Mai« auf Polnisch?

Das Substantiv Mai lässt sich wie folgt von Deutsch auf Polnisch übersetzen:

  • maj (männlich)

Deutsch/Polnische Beispielübersetzungen

Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember sind die zwölf Monate eines Jahres.

Styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad i grudzień to dwanaście miesięcy roku.

Seit dem ersten Mai 2004 ist Polen Mitglied der Europäischen Union.

Polska jest członkiem unii europejskiej od 1 maja 2004 roku.

Ich wurde an einem schönen Tage im Mai in Mexiko geboren.

Urodziłem się pięknego, majowego dnia w Meksyku.

Der Mai ist Jugend, Liebe, Gesang und all das, was schön ist im Leben.

Maj jest młodością, miłością, śpiewem i wszystkim, co w życiu jest piękne.

Antonyme

Ap­ril:
kwiecień
Au­gust:
sierpień
De­zem­ber:
grudzień
Ja­nu­ar:
styczeń
Ju­li:
lipiec
Ju­ni:
czerwiec
März:
marzec
No­vem­ber:
listopad
Ok­to­ber:
październik
Sep­tem­ber:
wrzesień

Übergeordnete Begriffe

Mo­nat:
miesiąc

Mai übersetzt in weiteren Sprachen: