Was heißt »has­sen« auf Niederländisch?

Das Verb »has­sen« lässt sich wie folgt von Deutsch auf Niederländisch übersetzen:

  • haten

Deutsch/Niederländische Beispielübersetzungen

Ich hasse es, wenn viele Leute da sind.

Ik haat het als er veel mensen zijn.

Ich hasse Chemie.

Ik haat scheikunde.

Meine Frau hasst Katzen.

Mijn vrouw haat katten.

Aus welchem Grund hasst er Molly?

Hoe komt het dat hij Molly haat?

Kinder hassen oft Spinat.

Kinderen haten vaak spinazie.

Kinderen hebben vaak een hekel aan spinazie.

Ich hasse Karaoke.

Ik haat karaoke.

Kinder hassen nervige Lehrer.

Kinderen hebben een hekel aan irritante leraren.

Kinder hassen es, Lehrer zu ärgern.

Kinderen hebben er een hekel aan om leraren te irriteren.

"Ich hasse Karotten." "Ich auch."

"Ik heb een hekel aan wortels." "Ik ook."

Ich hasse selbstbewusste Frauen.

Ik heb een hekel aan vrouwen die zelfverzekerd zijn.

Ich hasse Reptilien.

Ik haat reptielen.

Ik heb een hekel aan reptielen.

Ich hasse fettiges Essen.

Ik heb een hekel aan vettig eten.

Er liebt Autos, wohingegen sein Bruder sie hasst.

Hij houdt van auto's, terwijl zijn broer ze haat.

Ich hasse Kaffee.

Ik haat koffie.

Normalerweise hassen Katzen Hunde.

Gewoonlijk hebben katten een hekel aan honden.

Sie hasste ihren Mann.

Ze haatte haar echtgenoot.

Alle hassen ihn.

Iedereen haat hem.

Katzen hassen Staubsauger.

Katten haten stofzuigers.

Katten hebben een hekel aan stofzuigers.

Sie hasst Karotten.

Ze heeft een hekel aan wortels.

Er hasst Karotten.

Hij heeft een hekel aan wortels.

Ich hasse es, Tiere leiden zu sehen.

Ik haat het, dieren te zien lijden.

Katzen hassen Wasser.

Katten haten water.

Er hasst Flugreisen.

Hij haat vliegreizen.

Ich hasse Mücken.

Ik haat muggen.

Ich hasse meine Schwiegermutter.

Ik haat mijn schoonmoeder.

Ich hasse Politik.

Ik haat politiek.

Ich hasse Heuchelei.

Ik haat schijnheiligheid.

Ich hasse die Krawatte, die du trägst.

Ik haat de das die je draagt.

Er hasste es zu lügen.

Hij haatte liegen.

Er hasst Spinnen.

Hij haat spinnen.

Ich hasse eifersüchtige Frauen.

Ik haat jaloerse vrouwen.

Ich hasse Waschbären.

Ik haat wasberen.

James Madison hasste die Vorstellung.

James Madison haatte het idee.

Ich hasse Tom.

Ik haat Tom.

Ich hasse dich!

Ik haat je!

Alle hassen Tom.

Iedereen haat Tom.

Ich hasse es, früh aufzustehen.

Ik haat vroeg opstaan.

Die Brüder hassen einander.

Deze broers haten elkaar.

Ich hasse Marias Freund.

Ik haat Maria's vriend.

Ik haat Maria haar vriend.

Ich hasse dich immer noch.

Ik haat je nog steeds.

Warum hasst du mich?

Waarom haat je me?

Tom hasst Sie.

Tom haat u.

Tom hasst dich.

Tom haat je.

Mein Bruder hasst mich.

Mijn broer haat mij.

Ich hasse dich.

Ik haat je.

Ich hasse Leuchtstofflampen.

Ik haat tl-verlichting.

Alle hassen mich.

Iedereen haat me.

Ich hasse dich nicht.

Ik haat je niet.

Ich hasse es, wenn Tom und Mary streiten.

Ik haat het wanneer Tom en Mary ruzie hebben.

Ich hasse den Winter.

Ik haat de winter.

Ich hasse mich nicht.

Ik haat mezelf niet.

Ich könnte dich niemals hassen.

Ik zou je nooit kunnen haten.

Ich hasse es, fotografiert zu werden.

Ik haat het om gefotografeerd te worden.

Die Welt hasst mich.

De wereld haat mij.

Ich bin so dumm. Ich hasse mich!

Ik ben zo dom. Ik haat mezelf.

Ich hasse mich, weil ich hässlich bin.

Ik haat mezelf, omdat ik lelijk ben.

Niemand will gehasst werden.

Niemand wil gehaat worden.

Manchmal hasse ich mich selbst.

Soms haat ik mezelf.

Ich hasse diese Schule.

Ik haat deze school.

Ich hasse Geburtstagsfeiern.

Ik haat verjaardagsfeestjes.

Er hasst seinen Nachbarn.

Hij haat zijn buurman.

Tom hasst Lügner.

Tom haat leugenaars.

Ich hasse Hunde.

Ik haat honden.

Unsere Kinder hassen uns.

Onze kinderen haten ons.

Ich hasse diesen Teppich.

Ik haat dit tapijt.

Ich hasse mich.

Ik haat mijzelf.

Warum hasst du Tom so sehr?

Waarom haat jij Tom zo?

Meine Mutter hasst Fernsehen.

Mijn moeder haat televisiekijken.

Jetzt hasse ich Tom.

Ik haat Tom nu.

Ich hasse Französisch.

Ik haat Frans.

Tom hasst grüne Paprika.

Tom haat groene paprika's.

Du weißt, dass ich es hasse.

Je weet dat ik het haat.

Ich habe gute Gründe, Tom zu hassen.

Ik heb goede redenen om Tom te haten.

Sie hasst Insekten.

Ze haat insecten.

Ich hasse Lügner.

Ik haat leugenaars.

Gott, ich hasse meine Arbeit!

God, ik haat mijn baan.

Sie hasst Facebook.

Ze haat Facebook.

Ich hasse Weihnachten.

Ik haat Kerstmis.

Ik haat kerst.

Ich hasse meine Schwester.

Ik haat mijn zus.

Tom hasste Mary.

Tom haatte Maria.

Alle hassen mich, weil ich hässlich bin.

Iedereen haat me omdat ik lelijk ben.

Fliegen hasse ich.

Ik haat vliegen.

Ich hasse die Schule.

Ik haat school.

Warum hasst Tom Maria?

Waarom haat Tom Mary?

Ich liebe das Internet und hasse es zugleich.

Ik hou van internet maar tegelijkertijd haat ik het ook.

Ich hasse die Wüste.

Ik haat de woestijn.

Ich hasse terroristische Organisationen.

Ik haat terroristische organisaties.

Es ist dumm alle Rosen zu hassen, weil eine von ihnen dich gestochen hat.

Het is dom alle rozen te haten omdat één ervan je geprikt heeft.

Ich hasse Zigarettenrauch.

Ik haat sigarettenrook.

Mein Stiefvater hasste mich.

Mijn stiefvader haatte me.

Ich hasse Kröten.

Ik haat padden.

Ich hasse sie nicht.

Ik haat haar niet.

Ich lese gern, sie hasst es hingegen.

Ik lees graag, zij haat dat.

Tom hasst Weihnachten.

Tom haat Kerstmis.

Niemand hasst mein Land.

Niemand haat mijn land.

Ich hasse Lärm.

Ik haat lawaai.

Ich liebe Tom nicht. Ich hasse ihn! Er ist mir zuwider!

Ik hou niet van Tom. Ik haat hem! Ik walg van hem!

Tom hasste sein ganzes Leben Hunde und Katzen.

Tom haatte zijn leven lang honden en katten.

Sie hassen ihn.

Ze haten hem.

Ich hasse Boston.

Ik haat Boston.

Synonyme

ver­ab­scheu­en:
verafschuwen

Antonyme

lie­ben:
liefhebben
mö­gen:
mogen

Niederländische Beispielsätze

  • Zij haten spinnen.

  • Wij haten spinnen.

  • Ze haten je.

Hassen übersetzt in weiteren Sprachen:

Quellen:
  1. [Übersetzungen] Wiktionary-Autoren: hassen. In: Wiktionary – Das freie Wörterbuch, 2023, [online] de.wiktionary.org, CC BY-SA 3.0
  2. [Synonyme] OpenThesaurus-User: hassen. In: OpenThesaurus – Das freie Wörterbuch für Synonyme, 2023, [online] openthesaurus.de, CC BY-SA 4.0
  3. [Beispielübersetzungen] User-generated content: Satz Nr. 196, 247, 136441, 353265, 357457, 360922, 380066, 380067, 399527, 399528, 399535, 399539, 406940, 435799, 468317, 496132, 560633, 577457, 642659, 642664, 742951, 901158, 913711, 936938, 1060546, 1174271, 1220745, 1294605, 1314532, 1314717, 1344133, 1345017, 1514467, 1545523, 1745817, 1768603, 1790591, 1808959, 1971331, 1987649, 1989439, 1997610, 1997611, 2042537, 2149623, 2192630, 2217922, 2315608, 2352018, 2517011, 2558850, 2658002, 2752720, 2772333, 2978315, 2978317, 2995517, 3064288, 3140289, 3237963, 3276933, 3326676, 3557680, 3608846, 3609089, 3684277, 3716214, 3798662, 3925164, 3948311, 4018457, 4275667, 4289739, 4306534, 4635855, 4724901, 4736272, 4867049, 4927807, 4943176, 5014428, 5125144, 5228730, 5265705, 5288780, 5825999, 5877846, 5975023, 6007639, 6046952, 6066437, 6301589, 6534174, 6563599, 6591932, 6719291, 6815912, 6822369, 7105675, 7281070, 4645479, 7536275 & 9118385. In: tatoeba.org, CC BY 2.0 FR