Was heißt »Reich« auf Niederländisch?

Das Substantiv »Reich« lässt sich wie folgt von Deutsch auf Niederländisch übersetzen:

 • rijk

Deutsch/Niederländische Beispielübersetzungen

Reichen Sie mir bitte Salz und Pfeffer.

Geef me het zout en de peper, alsjeblieft.

Ich mag die Reichen nicht.

Ik hou niet van rijkelui.

Reiche sind nicht immer glücklicher als Arme.

Rijken zijn niet altijd gelukkiger dan armen.

Das Römische Reich bestand tausend Jahre.

Het Romeinse Rijk heeft duizend jaar bestaan.

Die Reichen werden reicher und die Armen werden ärmer.

De rijken worden rijker en de armen worden armer.

Bei den Reichen lernt man sparen, bei den Armen kochen.

Bij de rijken leert men sparen, bij de armen koken.

Arme werden nicht reicher, wenn Reiche ärmer werden.

Arme mensen worden niet rijker wanneer rijke mensen armer worden.

Reich mir bitte Salz und Pfeffer!

Geef me het zout en de peper alsjeblieft.

Für den Reichen ist es Fasten, für den Armen ein Fest.

Voor de rijke is het vasten, voor de arme een feest.

Wir haben in den Vereinigten Staaten jetzt mehr Sicherheitsleute für die Reichen als Polizeidienst für die Armen.

In de Verenigde Staten hebben we nu meer bewakers voor de rijken dan politiediensten voor de armen.

Das Reich hat viele Feinde, und Krieg führen kostet Geld.

Het rijk heeft veel vijanden en oorlog voeren kost geld.

Synonyme

Be­reich:
ring
vakgebied
Deutsch­land:
Duitsland
Heim­statt:
heemstede
Ob­dach:
onderdak
Welt:
wereld
Woh­nung:
kwartier
logies
onderkomen
woning

Sinnverwandte Wörter

Kai­ser­reich:
imperium
keizerrijk
Kö­nig­reich:
koninkrijk

Antonyme

Aus­land:
buitenland
Bun­des­land:
deelstaat
Graf­schaft:
graafschap
Her­zog­tum:
hertogdom
Land:
land
Re­pu­b­lik:
republiek

Niederländische Beispielsätze

 • Ik weet dat je rijk bent.

 • Niet iedereen die hier woont, is rijk.

 • China is rijk aan natuurlijke grondstoffen.

 • Het is beter rijk te leven, dan rijk te sterven.

 • Noch ben ik rijk, noch wil ik rijk worden.

 • Ah! Als ik rijk zou zijn, zou ik voor mezelf een huis kopen in Spanje.

 • Als ik rijk was, zou ik naar het buitenland gaan.

 • Japan is een rijk land.

 • Wil je rijk zijn?

 • Als hij niet lui geweest was, had hij rijk kunnen zijn.

 • Als men rijk is heeft men vele vrienden.

 • Ik weet dat ge rijk zijt.

 • Hoe zijt ge zo rijk geworden?

 • Hij is met een rijk meisje getrouwd.

 • Hij is rijk, maar hij leeft als een bedelaar.

 • Als ik toen dat schilderij gekocht had, was ik nu rijk.

 • Zijn belangrijkste levensdoel was rijk worden.

 • Mijn kleermaker is rijk.

 • Hij is rijk genoeg om twee auto's te kopen.

 • Het wordt gezegd dat hij heel rijk is.

Übergeordnete Begriffe

Staat:
staat

Untergeordnete Begriffe

Drit­tes Reich:
Derde Rijk
Frank­reich:
Frankrijk
Ös­ter­reich:
Oostenrijk
Ös­ter­reich-Un­garn:
Oostenrijk-Hongarije
Os­ma­ni­sches Reich:
Osmaanse Rijk
Ottomaanse Rijk
Tier­reich:
dierenrijk

Reich übersetzt in weiteren Sprachen:

Quellen:
 1. [Übersetzungen] Wiktionary-Autoren: Reich. In: Wiktionary – Das freie Wörterbuch, 2022, [online] de.wiktionary.org, CC BY-SA 3.0
 2. [Synonyme] OpenThesaurus-User: Reich. In: OpenThesaurus – Das freie Wörterbuch für Synonyme, 2023, [online] openthesaurus.de, CC BY-SA 4.0
 3. [Beispielübersetzungen] User-generated content: Satz Nr. 408287, 659744, 684882, 742315, 782178, 836478, 2175196, 3670237, 6031701, 6391430, 8051987, 377427, 379288, 384496, 411180, 413642, 418243, 422332, 560798, 568337, 629616, 632786, 668027, 685695, 702787, 710893, 716365, 730148, 780126, 848984 & 1359207. In: tatoeba.org, CC BY 2.0 FR