Was heißt »Lei­ter« auf Niederländisch?

Das Substantiv »Lei­ter« lässt sich wie folgt von Deutsch auf Niederländisch übersetzen:

 • bestuurder (männlich)
 • chef (männlich)
 • leider (männlich)
 • geleider (männlich)
 • hoofd (sächlich)

Deutsch/Niederländische Beispielübersetzungen

Ich kaufe eine Leiter im Baumarkt.

Ik koop een ladder bij de bouwmarkt.

Steig nicht auf diese Leiter, sie ist nicht sicher!

Niet op die ladder klimmen; hij is niet veilig.

Sie fiel von der Leiter.

Ze viel van de ladder.

Unsere Leiter ist entzwei.

Onze ladder is stuk.

Er ist der Leiter meiner Abteilung.

Hij is het hoofd van mijn afdeling.

Ich bin der künstlerische Leiter des Theaters.

Ik ben de artistiek leider van het theater.

Dankbarkeit ist in den Himmel gestiegen und nahm die Leiter mit.

Dankbaarheid is naar de hemel gegaan en heeft de ladder meegenomen.

Tom fiel von der Leiter und brach sich beide Arme.

Tom viel van een ladder en brak beide armen.

Wir legen deshalb die Arbeit nieder, weil der Leiter der Fabrik mit dem Geld knausert.

We leggen het werk neer, omdat het hoofd van de fabriek krenterig is met geld.

Hast du eine längere Leiter?

Heb je een langere ladder?

Ich brauche eine Leiter.

Ik heb een ladder nodig.

Synonyme

Boss:
baas
Fahrt:
vaart
Füh­rer:
gids
leidsman
Kopf:
kop
Pha­se:
fase
Vor­ge­setz­ter:
principaal
superieur

Sinnverwandte Wörter

Ader:
ader
bloedvat
Baas:
meneer
Di­ri­gent:
dirigent
Ka­pi­tän:
kapitein
Ma­cker:
kluns
oen
Na­mi­bia:
Namibië
Prä­si­dent:
president
Sport:
sport
Ver­ant­wort­li­cher:
verantwoordelijke

Antonyme

Iso­la­tor:
isolator

Niederländische Beispielsätze

 • De studenten leerden dit gedicht uit hun hoofd.

 • Ik kan niet in zijn hoofd kijken.

 • Haal dat van je hoofd af.

 • Men moet een helm opzetten om het hoofd te beschermen.

 • Ze is er met het hoofd niet bij.

 • Dat liedje blijft in je hoofd zitten.

 • Mijn hoofd doet geen pijn meer.

 • Mijn chef is afkomstig uit Israël.

 • Telkens wanneer ik recht sta, voel ik mijn hoofd draaien.

 • Drie haren in de soep is relatief veel, drie haren op het hoofd is relatief weinig.

 • Veel mensen denken dat ik een beetje raar ben in mijn hoofd.

 • Leer het gedicht uit je hoofd voor volgende week.

 • Hij is een hoofd groter dan ik.

 • Vader nam zijn plaats in aan het hoofd van de tafel.

 • Leer deze namen uit het hoofd.

 • Als antwoord sloeg hij mij op mijn hoofd.

 • Hij legde zijn hoofd op het kussen.

 • Ik denk met mijn hoofd.

 • Knoop dit goed in uw hoofd.

 • Ik heb twee uur nodig gehad om deze zin uit mijn hoofd te leren.

Untergeordnete Begriffe

Halb­lei­ter:
halfgeleider
Pha­se:
fase

Leiter übersetzt in weiteren Sprachen:

Quellen:
 1. [Übersetzungen] Wiktionary-Autoren: Leiter. In: Wiktionary – Das freie Wörterbuch, 2023, [online] de.wiktionary.org, CC BY-SA 3.0
 2. [Synonyme] OpenThesaurus-User: Leiter. In: OpenThesaurus – Das freie Wörterbuch für Synonyme, 2023, [online] openthesaurus.de, CC BY-SA 4.0
 3. [Beispielübersetzungen] User-generated content: Satz Nr. 533845, 688306, 705712, 835753, 947872, 2486726, 5132475, 5843549, 6100739, 6919281, 8080175, 1540388, 1508357, 1478343, 1110593, 1101839, 2025457, 1032144, 2148087, 2148277, 840952, 835472, 813782, 812446, 772724, 733614, 723855, 708633, 671850, 657888 & 2439115. In: tatoeba.org, CC BY 2.0 FR