Was heißt »Lei­ter« auf Türkisch?

Das Substantiv »Lei­ter« lässt sich wie folgt von Deutsch auf Türkisch übersetzen:

  • idareci
  • yönetici
  • iletken

Deutsch/Türkische Beispielübersetzungen

Der Leiter unserer Gruppe setzte sich mit den anderen Leitern zusammen und sprach über das Problem.

Bizim grubun lideri diğer liderlerle birlikte oturdu ve problem üzerine konuştu.

Er ist Leiter der Verkaufsabteilung.

O, satış departmanından sorumlu.

Synonyme

An­füh­rer:
baş
elebaşı
komutan
kumandan
lider
önder
Auf­se­her:
gözcü
gözetmen
Boss:
şef
Chef:
başkan
reis
şef
Fahrt:
gidiş
gitme
heyecan
hız
seyahat
sürat
tur
yolculuk
Füh­rer:
lider
önder
rehber
Haupt­mann:
eyalet başkanı
yüzbaşı
Kopf:
baş
Len­ker:
arabacı
gidon
şoför
sürücü
Ober­haupt:
başkan
Pha­se:
aşama
safha

Sinnverwandte Wörter

Di­rek­tor:
müdür
Haupt:
baş
kafa
Kom­man­dant:
komutan
kumandan
Lei­tung:
idare
yönetim
Ma­cher:
girişimci
yapan
yapıcı
Mi­li­tär:
askeriye
Na­mi­bia:
Namibya
Prä­si­dent:
cumhurbaşkanı
sa­lopp:
bayağı
gelişigüzel
özensiz
sıradan
Sport:
spor

Antonyme

Nicht­lei­ter:
izolatör
yalıtkan

Untergeordnete Begriffe

Ab­tei­lungs­lei­ter:
bölüm başkanı
daire âmiri
daire başkanı
şube şefi
Chor­lei­ter:
koro şefi
Er­dung:
toprak
topraklama
Halb­lei­ter:
yarı iletken
Nicht­lei­ter:
izolatör
yalıtkan
Pha­se:
aşama
safha
Pro­jekt­lei­ter:
proje müdürü
proje yürütücüsü

Leiter übersetzt in weiteren Sprachen: