Was heißt »Zahl« auf Slowakisch?

Das Substantiv Zahl lässt sich wie folgt von Deutsch auf Slowakisch übersetzen:

  • číslo (sächlich)

Synonyme

Zahl­zei­chen:
cifra
číslica

Sinnverwandte Wörter

Quan­ti­tät:
kvantita
množstvo

Antonyme

Grö­ße:
veľkosť
Kopf:
hlava
Wort:
slovo

Untergeordnete Begriffe

Ganz­zahl:
celé číslo
Goo­gol:
googol
Mil­li­ar­de:
miliarda
Mil­li­on:
milión
Ord­nungs­zahl:
atómové číslo
Plu­ral:
množné číslo
Post­leit­zahl:
poštové smerovacie číslo
Pro­dukt:
plodina
výrobok
Quo­ti­ent:
podiel
Zil­li­on:
obrovské množstvo
Zwei­zahl:
duál
dvojné číslo

Zahl übersetzt in weiteren Sprachen: