Was heißt »Ap­ril« auf Niederländisch?

Das Substantiv »Ap­ril« lässt sich wie folgt von Deutsch auf Niederländisch übersetzen:

  • april (männlich)
  • grasmaand (männlich)
  • paasmaand (männlich)
  • eiermaand (männlich)

Deutsch/Niederländische Beispielübersetzungen

April, April, der weiß nicht, was er will.

April doet wat hij wil.

April, April!

Aprilgrap!

Eenaprilgrap!

Die Schule beginnt am zehnten April.

De school begint op tien april.

Im April waren nicht viele Feriengäste auf der Insel.

In april waren er niet veel vakantiegangers op het eiland.

Ich freue mich darauf, Sie im April zu treffen.

Ik kijk ernaar uit je in april te zien.

Regnet's im Mai, ist der April vorbei.

Regent het in mei, dan is april voorbij.

Die Schule fängt im April an.

School begint in april.

Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember sind die zwölf Monate eines Jahres.

Januari, februari, maart, april, mei, juni, juli, augustus, september, oktober, november en december zijn de twaalf maanden van het jaar.

In Japan fängt das neue Schuljahr im April an.

In Japan begint het nieuwe schooljaar in april.

Es ist der erste April.

Het is één april.

Er wird nächsten April 10 Jahre.

In april wordt hij tien jaar.

April ist der vierte Monat des Jahres.

April is de vierde maand van het jaar.

Ich glaube, dass Tom mich auf den Arm genommen hat. Es ist ja der erste April.

Ik denk dat Tom me in de maling genomen heeft. Het is immers de eerste april.

Die Sommerzeit beginnt am dritten April.

De zomertijd begint op drie april.

Eines schönen Tages im April ging ich spazieren.

Op een zonnige dag in april ging ik wandelen.

Sicherheit, Verteidigung, Wirtschaft, Energie und Zusammenarbeit waren einige der Hauptthemen, die im April bei einer Sitzung der slowakischen und tschechischen Regierungen behandelt wurden.

Veiligheid, verdediging, economie, energie en samenwerking waren enkele van de hoofdthema's die in april werden behandeld tijdens een zitting van de Slovaakse en Tsjechische regeringen.

Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember.

Januari, februari, maart, april, mei, juni, juli, augustus, september, oktober, november, december.

Wenn es donnert im Mai – ist der April vorbei.

Als het dondert in mei, is april voorbij.

Antonyme

Au­gust:
augustus
oogstmaand
De­zem­ber:
december
Fe­b­ru­ar:
februari
kortemaand
regenmaand
reinigingsmaand
schrikkelmaand
slijkmaand
sprokkelmaand
Ja­nu­ar:
hardmaand
ijsmaand
januari
louwmaand
wolfsmaand
Ju­li:
hooimaand
juli
Ju­ni:
juni
zomermaand
März:
buienmaand
dorremaand
guldenmaand
lentemaand
maart
Mai:
bloeimaand
mei
No­vem­ber:
november
slachtmaand
Ok­to­ber:
oktober
Sep­tem­ber:
herfstmaand
september

Niederländische Beispielsätze

  • Ik verwijs naar ons telefonisch onderhoud van twaalf april.

  • De bewering "Vandaag is het 13 april" was gisteren een leugen, en zal het morgen opnieuw zijn.

Übergeordnete Begriffe

Mo­nat:
maand

April übersetzt in weiteren Sprachen:

Quellen:
  1. [Übersetzungen] Wiktionary-Autoren: April. In: Wiktionary – Das freie Wörterbuch, 2023, [online] de.wiktionary.org, CC BY-SA 3.0
  2. [Beispielübersetzungen] User-generated content: Satz Nr. 3041510, 3279558, 342265, 385259, 401086, 425075, 585841, 620640, 651276, 2135097, 2431487, 2461324, 3279744, 3464037, 4965730, 5283582, 7910270, 8728939, 3763601 & 6833286. In: tatoeba.org, CC BY 2.0 FR